W porównaniu z rokiem ubiegłym Litwa awansowała o jedno miejsce, a Polska o dwa.

Z najbliższych sąsiadów: Łotwa zajmuje 41 , Estonia - 31, Rosja - 58, Białoruś - 63, Ukraina - 70 miejsce.

Litwa najlepiej wypadła w dziedzinie edukacji (30), a Polska w dziedzinie bezpieczeństwa (26).

Top 10
Norwegia
Szwajcaria
Dania
Nowa Zelandia
Szwecja
Kanada
Australia
Holandia
Finlandia
Irlandia