Językiem konferencji jest angielski z tłumaczeniem na litewski
Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Wilnie
w hotelu „Artis Centrum Hotel“, (ul. Totorių 23)

Demokrację we współczesnym świecie, szczególnie na gruncie europejskim, coraz częściej postrzega się przez pryzmat zdolności władz do zapewnienia mniejszościom narodowym możliwości realnego wyboru metod w kwestii potwierdzenia własnej tożsamości, zagwarantowania rozwoju ich cech charakterystycznych (w tym języka) i ogólnie - realizacji ich uprawnień i wolności. Prawa językowe mniejszości narodowych: prawo do publicznego używania języka ojczystego, prawo do nauki w języku ojczystym, prawo do używania swego imienia i nazwiska w języku ojczystym, prawo do dwujęzycznego nazewnictwa stanowią skomplikowaną materię. Z jednej strony, prawa językowe są podstawowymi prawami mniejszości, gdyż pomagają zachować tożsamość tej grupy społecznej. Z drugiej, realizacja i implementacja tych praw budzi wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej, gdyż polityka językowa w wielu państwach jest ważną dziedziną regulacji państwowej. Napięcia społeczne, które powstają lub mogą powstać na tle używania języków mniejszości narodowych, nierzadko, bywają przyczyną nieporozumień, zadrażnień, a nawet, konfliktów.

W jaki sposób zagwarantować realizację praw językowych mniejszości narodowych przy jednoczesnym poszanowaniu języka państwowego? Jak kontrolować wynikłe na tym tle napięcia? Jak, zgodnie z międzynarodowymi standardami, powinna wyglądać polityka państwowa w tej dziedzinie? Co jest ważniejsze – ochrona praw językowych mniejszości, czy języka państwowego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wybitni europejscy i światowi eksperci oraz naukowcy. W czasie konferencji wykłady wygłoszą: Przewodniczący Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych prof. Francesco Palermo; światowej sławy ekspert ds. praw językowych, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Moncton, Kanada, dr Fernand de Varennes; wieloletni członek Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) prof. Lauri Hannikainen z Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia; pracownicy centrum naukowego European Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg, Niemcy: dr Eva Chylinsky, dr Hanna Vasilevich; przedstawiciel centrum naukowego Institute for Minority Rights of the European Academy (EURAC) w Bolzano/Bozen, Włochy, Sergiu Constantin; poseł na Sejm Parlamentu Łotwy oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Boris Cilevics; Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Deusto w Bilbao, Hiszpania, prof. Eduardo J. Ruiz Vieytez; dr hab. Katarzyna Łasak z Uniwersytetu Gdańskiego; naukowcy z Litwy: dr Elżbieta Kuzborska oraz dr Katarzyna Miksza. Ochronę praw językowych w UE przybliży dr Łukasz Wardyn.

Swój udział w konferencji potwierdziła przedstawicielka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie (Szwajcaria) Belen Rodriguez de Alba.

Celem konferencji jest: zapoznanie naszego społeczeństwa z międzynarodowymi i europejskimi standardami w dziedzinie ochrony praw językowych mniejszości narodowych, z doświadczeniem i praktyką poszczególnych państw, szczególnie, europejskich. Konferencja skierowana jest nie tylko do specjalistów: polityków, prawników, urzędników, zajmujących się tematyką praw mniejszości, ale też do studentów oraz naukowców, a także wszystkich tych, którzy interesują się prawami mniejszości i polityką państwa w tej dziedzinie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja obowiązkowa pod adresem Sekretarza Naukowego SNPL dr Elżbiety Kuzborskiej kuzborska@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2015.

Program konferencji już niebawem zostanie zamieszczony na stronie www.snpl.lt