Uroczystość, w której uczestniczył wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej oraz szef Sztabu Generalnego WP i dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się w Belwederze.

- Dzięki powiązaniu wydatków obronnych z PKB udało się sfinansować ambitne programy modernizacyjne, ich zwiększenie to przykład dla sojuszników i odpowiedź na działania Rosji - powiedział w czwartek prezydent Bronisław Komorowski.

- Powołując się na polskie doświadczenia i wysiłek, mogłem przekonać skutecznie także liczącą się część sojuszników z tak zwanej flanki wschodniej NATO. Udało się przekonać, praktycznie wszystkich, do bliżej albo dalej idących deklaracji o podniesieniu poziomu finansowania własnych sił zbrojnych – mówił prezydent.

Celem nowelizacji jest uwzględnienie na gruncie przepisów ustawowych deklaracji Prezydenta RP i Rządu RP w zakresie zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych, a także realizacja ustaleń podjętych na szczycie NATO w Newport we wrześniu 2014 r., mówiących że państwa członkowskie, które wydają na obronność mniej niż 2 proc. PKB, będą dążyć do osiągnięcia tego poziomu.