Za przyznaniem premii głosowało 80 posłów na Sejm, czyli jednogłośnie.

"W 1991 r. Michnik wspólnie z innymi polskimi politykami wyraził bezwarunkowe poparcie dla wolności Litwy, wspierał Litwinów w walce z sowiecką agresją. Działalność Minchnka była zawsze przychylna Litwie. Wezwał on rząd Polski do najszybszego uznania Litwy i starał się o dyplomatyczne uznanie Litwy na arenie międzynarodowej” – powiedziała wiceprzewodnicząca sejmu Irena Degutienė.

Posłanka podkreśliła, że Michnik niejednokrotnie jednoznacznie opowiadał się przeciwko wykorzystywaniu mniejszości narodowych w podżeganiu polsko-litewskich waśni narodowościowych.

Premia Wolności jest wręczana od 13 stycznia 2011 roku, w Dzień Obrońców Wolności. W 2011 roku premię otrzymał rosyjski bojownik o prawa człowieka, wolność i demokrację Sergej Kowaliow, w 2012 roku – założyciel Ligi Wolności Litwy Antanas Terleckas, w 2013 roku – założyciel podziemnego pisma „Kronika Kościoła Katolickiego Litwy”, arcybiskup Sigitas Tamkevičius.