Pocius Litewskim Wojskiem dowodził od 2009 roku. Po upływie kadencji obowiązki przekazał dla generał majora Vytautasa Žukasa. W Rumunii Litwa nie miała ambasadora od końca ubiegłego roku, kiedy odwołano Vladimira Jarmolenka, który zakończył karierę dyplomatyczną.

Przedstawicielstwem w tym kraju czasowo kierował doradca Jonas Mažeika.
Była Ambasador Litwy w Polsce Loreta Zakarevičienė po skończeniu pracy w Polsce została Ambasadorem w Austrii. Na jej miejsce mianowano Šarūnasa Adomavičiusa.

Adomavičius w 1993-1997 latach pełnił obowiązki konsula generalnego w Warszawie. Wcześniej zajmował stanowiska doradcy przewodniczącego Rady Najwyższej, zastępcy dyrektora Departamentu Konsularnego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, doradcy przewodniczącego Sejmu.

Był też ambasadorem w stałym przedstawicielstwie Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu, Ambasadorem we Włoszech, sekretarzem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiceministrem, oraz szefem misji OBWE w Czarnogórze.

Nowi przedstawiciele Litwy w Rumunii i Polsce pracę rozpoczną w październiku bieżącego roku.