Wydarzenie organizowane jest przez grupy medialne BizPoland Magazine i BizPolska, zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury (22 osobowe) złożone z przedstawicieli reprezentujących kolejne dziedziny sektora energetycznego: węgla, ropy i gazu, energii odnawialnej i niekonwencjonalnej ropy i gazu. Zwycięzcami zostaną wiodący producenci, dostawcy i dystrybutorzy z regionów Centralnej i Wschodniej Europy w uznaniu za ich wkład w rozwój bezpiecznego i niezależnego źródła energii, a także ich przewodnictwa i innowacji w sektorze energetycznym.

Sektor energii CEE daje zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania, wyłanianie się nowych technologii, rozwój gospodarki i dynamizm sił geopolitycznych kształtują wybór sposobu zarządzania w tym regionie. Stare sojusze się zmieniają, tworzą się nowe, mają na to również wpływ rola UE i rządów krajowych oraz rosnące wymogi kapitałowe.

Zwycięzcy będą mieli możliwość wspólnego uczestniczenia w ceremonii rozdania nagród, 29 maja 2014 w hotelu InterContinental Warszawa, uroczystość będzie poprzedzona panelem dyskusyjnym, który zacznie się o godz 17:00, poprowadzonym przez CEO (dyrektorów generalnych) firm związanych z sektorem energetycznym, takich jak m.in. Prairie Downs (węgiel) GeoRenewables (wiatr), San Leon Energy (gaz łupkowy) oraz PKP Energetyka (Obrotu Energi). Gościem specjalnym ceremonii będzie Zbigniew Prokopowicz z PolEnergia/PEP S.A.

Ponad 120 firm zostało wybrane na "krótką listę" w 15 kategoriach. Członkami Jury są m.in. przedstawiciele firm takich Siemens, EBRD, TGE S.A., RWE, Vensys, PIR S.A., LitGrid, mBank, AlstomGrid and PwC:

Wiecej informacji: WWW.CEEENERGYAWARDS.COM. Mniej niż 15 miejsc zostało na Panel Dyskusyjny.