Jak informuje „Sunday Telegraph” zgodnie z przełomowymi regulacjami stworzonymi przez Law Society brytyjscy notariusze będą mogli sporządzać testamenty odpowiadające islamskiemu prawu szariatu.

Dokumenty, które będą musiały być respektowane przez tutejsze sądy mogą zawierać takie zapisy jak nierówny wobec kobiet podział spadku po zmarłym; odmowa przyznania spadku osobie, które nie jest muzułmaninem; jako spadkobiercy nie mogą być rozważane dzieci urodzone poza małżeństwem lub adoptowane. Uznawane są tylko małżeństwa zawarte zgodnie w regułami islamu.

Przewodnik przedstawia także kluczowe różnice pomiędzy prawem spadkowym szariatu a prawem spadkowym obowiązującym w cywilizacjach zachodu.

Przewodniczący Stowarzyszenia Prawniczego Nicholas Fluck uważa, że przewodnik stworzony przez jego organizację będzie w dobry sposób wprowadzał zasady islamu do brytyjskiego prawa.

Nie wszyscy prawnicy są tak entuzjastycznie do tego nastawieni. Niektórzy z nich uważają, że jest to krok ku stworzeniu równoległego systemu prawnego w Wielkiej Brytanii, który będzie obowiązywał tylko w muzułmańskich społecznościach.

Baronowa Cox, która przewodniczy kampanii walczącej z usankcjonowaną religijnie dyskryminacją kobiet uważa, że posunięcie Stowarzyszenia Prawniczego jest bardzo niepokojące. To narusza wszystkie zasady, o które walczymy. Sufrażystki przewracają się w grobach! – grzmi Cox.

Wytyczne wprowadzone po cichu w marcu rozsyłane są do prawników praktykujących w Anglii i Walii. W przewodnikach jest też zapis mówiący o tym, że w niektórych, szczególnych przypadkach reguły szariatu mają pierwszeństwo przed przepisami brytyjskiego prawa.

Do momentu stworzenia tych regulacji, szariat formalnie w Wielkiej Brytanii nie obowiązywał, jednak i tak muzułmanie stworzyli sieć sądów działających według ich zasad, które służyły do rozwiązywania sporów powstałych w ramach społeczności. Kilka z nich działało oficjalnie, gdyż dostosowały się do przepisów Arbitration Act.

Zajmują się one sprawami przemocy domowej, spadkowymi, czy sporami rodzinnymi. Natomiast te nieoficjalne trybunały, umieszczone często w meczetach, rozstrzygają sprawy rozwodowe, czy kwestie opieki nad dziećmi.

Dokument Law Society przyczynia się do podważania demokratycznych zasad i praw człowieka przez prawo wykreowane w innej erze i w innej kulturze. Zamiast zajmować się ochroną przepisów przez nas stworzonych, Stowarzyszenie robi coś zupełnie innego i poświęca progres jaki uczyniliśmy przez ostatnie 500 lat – mówi Keith Porteous Wood, prezes National Secular Society.