W ramach kampanii informacyjnej przed wyborami europejskimi, Parlament Europejski organizuje 14 listopada, w Teatrze Kamienica, interaktywną konferencję pod nazwą „UE w świecie współczesnym - energia do działania”. Zastanowimy się, na ile możemy czuć się bezpieczni w kwestii zaopatrzenia w energię, gdzie leży granica między prawami człowieka a zbieraniem danych na nasz temat, jak również czy Partnerstwo Wschodnie jest potrzebne Europie?

Konferencja wpisuje się w perspektywę wyborów europejskich, planowanych na 22-25 maja 2014 roku.

W miastach Unii Europejskiej zorganizowanych zostanie pięć tematycznie zróżnicowanych spotkań:

Paryż: „Unia Europejska i zatrudnienie”, 15 października 2013
Warszawa: „Unia Europejska na świecie”, 14 listopada 2013
Frankfurt: „Unia Europejska i finanse”, 15 grudnia 2013
Rzym: „Unia Europejska i jakość życia”, 21 stycznia 2014
Madryt: „Unia Europejska i ekonomia”, 20 lutego 2014

Druga z cyklu europejskich konferencji, organizowana właśnie w Warszawie, będzie skupiała się na trzech kluczowych zagadnieniach, z którymi Europa musi się obecnie zmierzyć:

bezpieczeństwo energetyczne
ochrona danych osobowych
Partnerstwo Wschodnie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną trzy wystąpienia eksperckie nawiązujące do aktualnych wyzwań całej Unii Europejskiej. Poprzedzone zostaną wystąpieniem przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, który udzieli głosu prelegentom, tworząc w ten sposób odpowiednią platformę do debaty wraz zaproszonymi gośćmi.

Adam Bodnar poruszy kwestię ochrony danych osobowych w kontekście praw obywatela Wspólnoty, jak również omówi działania Unii Europejskiej w tej sprawie. Tematyką Partnerstwa Wschodniego zajmie się Elżbieta Kaca, która przedstawi najważniejsze wytyczne Unii Europejskiej w tym zakresie i realne problemy Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej. Grażyna Piotrowska-Oliwa odniesie się w swoim przemówieniu do unijnej polityki energetycznej, w tym także do strategicznych planów w dziedzinie technologii energetycznych oraz wykorzystania energii odnawialnej. Komentarze eksperckie, jak również wymiana zdań, moderowane będą przez Jarosława Gugałę, znanego dziennikarza i prezentera serwisu informacyjnego Telewizji Polsat.

Podczas tego wydarzenia na sali będą obecni przedstawiciele ważnych instytucji państwowych i społecznych, fundacji i ośrodków badawczych. Zachęcamy wszystkich do śledzenia konferencji i dyskusji w trakcie jej trwania – na stronie http://www.europarl.pl/view/pl/ReACT-Warszawa.html - oraz do komentowania na portalach społecznościowych przez hashtag #ReACTWarsaw.

Biografie

Grażyna Piotrowska-Oliwa – karierę zaczęła w Ministerstwie Skarbu Państwa w 1997 roku. Ukończyła m.in. elitarne studia Executive MBA w francuskim Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD). Pełniła funkcję dyrektora ds. regulacji i strategii w Telekomunikacji Polskiej, następnie została prezesem zarządu PTK Centertel (Orange). W roku 2012 została prezesem PGNiG. Obecnie pełni funkcję wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP.

Adam Bodnar – jest znanym działaczem na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także kieruje działem prawnym Fundacji. Współpracuje także z Agencją Praw Podstawowych UE, której doradza w zakresie stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce. 

Elżbieta Kaca – zajmuje się Europejską Polityką Sąsiedztwa, głównie Partnerstwem Wschodnim, a także polityką Unii Europejskiej wobec regionu Europy Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem relacji politycznych, handlowych i energetycznych. Pracuje jako analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Studiowała nauki polityczne na uniwersytetach w Warszawie i Bordeaux.

Jarosław Gugała – polski dziennikarz i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci medialnych Polsce. Od 2003 roku dziennikarz TV Polsat. W latach 1999-2003 pełnił obowiązki dyplomatyczne –był ambasadorem RP w Urugwaju. Jest absolwentem iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich z ekonomii w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Parlament Europejski a współczesne wyzwania

Uzależnienie energetyczne

Parlament Europejski konsekwentnie wyraża silne poparcie dla wspólnej polityki energetycznej oraz prawdziwie zintegrowanego i wolnego rynku energetycznego poprzez podejmowanie kwestii konkurencyjności, bezpieczeństwa, dywersyfikacji i zrównoważonego rozwoju. Wiele razy wzywał do szerzej zakrojonej współpracy i większej solidarności między państwami członkowskimi dążąc do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Ta unijna strategia na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu skupia się na pięciu kluczowych obszarach: zatrudnienie, edukacja, badania i innowacyjność, włączenie społeczne i ograniczenie ubóstwa oraz klimat i energia.

Ochrona danych osobowych
Członkowie Parlamentu Europejskiego nalegali zawsze na zapewnienie równowagi pomiędzy zwiększeniem bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych a swobodnym przepływem danych w obrębie UE. Jedną z takich inicjatyw było np. odrzucenie przez PE ustawy ACTA. Parlament Europejski dokonuje obecnie szeroko zakrojonego przeglądu prawodawstwa UE w zakresie ochrony danych, co zapewni bezpieczeństwo danych Europejczyków, zarówno online, jak i offline.

Partnerstwo Wschodnie
Stopniowe rozszerzanie UE zaowocowało nawiązaniem przez Unię bliższych kontaktów z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego oraz doprowadziło do powołania Partnerstwa Wschodniego. Kluczowym aspektem prac Parlamentu Europejskiego w ramach tej inicjatywy jest promowanie praw człowieka i demokracji. Parlament Europejski przyjął kilka rezolucji, w których wyraził zaniepokojenia przykładami wybiórczej sprawiedliwości, w tym przypadkiem byłej premier Ukrainy, Julii Tymoszenko. W ramach powołanego przy Partnerstwie Wschodnim zgromadzenia parlamentarnego Euronest członkowie Parlamentu Europejskiego spotykają się również dwa razy do roku z członkami parlamentów krajów Partnerstwa Wschodniego, aby wymieniać poglądy na temat bieżących kwestii. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego obserwują także wybory w krajach partnerskich.