Osiem sesji tematycznych zgromadziło ministrów, reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, szefów agend rządowych, znanych ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i firm utrzymujących kontakty z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy reprezentowali takie kraje, jak Litwa, Łotwa, Czechy, Austria, Rosja, Norwegia, Finlandia, Ukraina i Polska.

Wydarzenie zainaugurowali swoimi wystąpieniami Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Wiceminister Energetyki Litwy Renata Cytacka. Po ich przemówieniach odbyła się sesja główna dotycząca roli Federacji Rosyjskiej w rozwoju współpracy gospodarczej w Europie Centralnej, Północnej i Wschodniej, pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w RP. W dyskusji udział wzięli specjaliści z Polski i Rosji. Moderatorem panelu była Maria Przełomiec, dziennikarka TVP Studio Wschód.

Podczas kolejnych dwóch dni forum poruszane były tematyczne zagadnienia związane z finansowaniem biznesu, przemysłem obronnym, energetyką, transportem, gospodarką, samorządami terytorialnymi.

Poranna sesja drugiego dnia wydarzenia poświęcona była finansowaniu biznesu na linii Europa – Północ - Wschód (moderator: Pan Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE BANK S.A.) oraz kwestiom związanym z polskim przemysłem zbrojeniowym na przykładzie współpracy Polskiego Holdingu Obronnego z partnerami z innych krajów m.in. nordyckich oraz z Europy Wschodniej. Drugi z paneli poprowadził Pan Mariusz Andrzejczak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się debata dotycząca wyzwań stawianych energetyce. W gronie panelistów znaleźli się m.in. Pani Renata Cytacka oraz Pan Piotr Szlagowski, Dyrektor Departamentu Regulacji PGNiG. Drugi dzień konferencji zamknęły dwa toczące się równolegle panele – pierwszy na temat perspektyw rozwoju transportu multimodalnego, który stanowi szansę na integrację i wzrost gospodarczy w regionie Morza Bałtyckiego oraz drugi dotyczący możliwych modeli rozwoju gospodarczego na linii: Polska – Rosja – Ukraina.

Ostatniego, trzeciego dnia Baltic Business Forum 2013 poruszony został temat Ukrainy – jej miejsca w Europie, perspektyw i możliwości rozwoju. Zagorzałą dyskusję z udziałem polskich i ukraińskich ekspertów poprowadził Pan Oleg Dubisz, Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby gospodarczej. Całą konferencję zakończył panel poświęcony roli jednostek samorządu terytorialnego w promocji biznesu na arenie międzynarodowej.

Baltic Business Forum to miejsce wymiany doświadczeń i poglądów, dążące do umocnienia stosunków oraz integracji krajów w regionie Morza Bałtyckiego, a także efektywnej współpracy międzynarodowej instytucji i przedsiębiorstw. Wielu praktyków biznesu, przedstawicieli firm oraz instytucji państwowych dyskutowało o perspektywach na dalszy rozwój w poszczególnych dziedzinach. Forum daje możliwość międzynarodowego dialogu, poruszenia ważnych dla ponadnarodowej współpracy tematów i znalezienia rozwiązań mających tą współpracę zacieśnić.

W ocenie panelistów istnieje duże zapotrzebowanie na organizację wydarzeń, których celem jest zacieśnianie więzi krajów nadbałtyckich, dlatego w przyszłym roku z pewnością odbędzie się kolejna edycja konferencji.

***
Baltic Business Forum to odbywające się od 2009 r. międzynarodowe forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Pomysłodawcą oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Następne edycje organizowane były przez stowarzyszenie Europe North East Association (dawniej Baltic Business Forum).