„Światło ducha narodu, ptak duszy, w taki sposób można określić pomysł projektu, który odzwierciedla przebytą drogę w poszukiwaniach historii, narodowości i ducha narodu. Jest to ptak wylatujący z klatki” - o projekcie powiedzieli pomysłodawcy.

Najwyższa część pomniku będzie widoczne z większości punktów obserwacyjnych (Góry Bufałowej i prawego brzegu Wilii), jednak nie będzie się wydzielał na tle okolicy, tym samym nie stworzy konkurencji dla wież kościoła pw. św. Filipa i Jakuba.

Drugie miejsce zajął projekt „Šviesa“ (aut. Kęstutis Antanėlis, Dalius Regelskis, Gintautas Tiškus), trzecie – „Lietuvos laisvė“ (aut. Gitenis Umbrasas), czwarte - „Laisvės motinai“ (aut. Algirdas Kuzma, Stanislovas Kuzma), piąte - „Proveržis“ (aut. Kęstutis Lanauskas, Robertas Antinis, Linas Tuleikis, Paulius Vaitiekūnas).

Plac Łukiski jest jednym z największych placów w Wilnie. W okresie międzywojennym był to plac im. Marszałka Piłsudskiego, natomiast w czasach sowieckich został przemianowany na plac Lenina. Przez prawie 40 lat znajdował się tu pomnik wodza rewolucji październikowej. W roku 1991 pomnik zdemontowano. Od tego czasu tylko czerwone aleje przypominają czasy sowieckie.