Ogółem używanie narkotyków deklaruje 85 mln dorosłych Europejczyków. Najczęściej sięgają po przetwory konopi indyjskich (77 mln), kokainę (14,5 mln), amfetaminę (12,7 mln) i ecstasy (11,4 mln)
Tymczasem ONZ alarmuje, że na świecie skokowo rośnie konsumpcja dopalaczy. Spada natomiast spożycie heroiny w Europie, a w USA – kokainy.

Dopalacze nazywane "spajsami", "solami kąpielowymi", mogą wywoływać mniemanie, że są substancjami, których użycie niesie z sobą niewielkie ryzyko, podczas gdy skutki uboczne i potencjał uzależniający większości z nich "są w najlepszym razie słabo rozumiane".

Spożycie takich substancji wśród młodzieży w USA wydaje się ponad dwukrotnie bardziej rozpowszechnione niż w Unii Europejskiej. Spośród krajów UE najwyższe spożycie NPS notuje się w Zjednoczonym Królestwie, Polsce i Francji.