Z raportu EMCDDA wynika, że przynajmniej raz konopi spróbowało 11,9 proc. osób dorosłych na Litwie. Na Łotwie ten wskaźnik jest nieco wyższy i wynosi 12,5 proc. Największy odsetek osób, które próbowały konopie, znajduje się w Wielkiej Brytanii (31 proc.), a najmniejszy w Rumunii (1,6 proc.).

Konopie są popularne wśród litewskich uczniów. Przynajmniej raz konopi spróbowała piąta część uczniów w wieku 15 - 16 lat. Na Łotwie i Estonii czwarta część uczniów zażywała konopie, zaś największy odsetek jest we Francji, bo aż 39 proc.

W raporcie podano również, że przynajmniej raz ekstazy spróbowało 2,1 proc. dorosłych mieszkańców Litwy i 2 proc. uczniów, amfetaminę - 1,6 proc. dorosłych i 3 proc. uczniów, kokainę - 0,5 proc. dorosłych i 2 proc. uczniów.

Według EMCDDA, około 85 mln dorosłych Europejczyków czyli czwarta część Europy przynajmniej raz w życiu zażyli narkotyki. Większość (77 mln) jako środek odurzający nazwali konopie, 14,5 mln - kokainę, 12,7 mln - amfetaminę, 11,4 mln - ekstazy.

Kokaina jest bardziej rozpowszechniona w Europie Południowej i Zachodniej, amfetamina w Europie Środkowej i Północnej, a ekstazy w Europie Południowej i Wschodniej.