Minister uważa, że obie strony są gotowe do negocjacji.

„Na spotkaniu przedstawiciele Litwy i „Gazpromu” przedstawili swoje poglądy. Wyraziłem swoje zaniepokojenie ceną na gaz, która nie odzwierciedla realnej sytuacji rynkowej. Panu Medviediewowi (zastępca przewodniczącego zarządu „Gazpromu” - PL DELFI) powiedziałem, że dążymy do stabilnego systemu dostarczania gazu zapewniającego konkurencyjną cenę rynkową” - powiedział Nieiwerowicz.

Zdaniem ministra negocjacje nie będą łatwe i będą kosztowały sporo wysiłku dla obu stron oraz zależały od ścisłej współpracy z Komisją Europejską.

Podczas spotkań grup negocjacyjnych nie zostaną poruszone kwestie dotyczące sporów arbitrażowych oraz realizacji trzeciego pakietu energetycznego i umów długoterminowych.

Litwa zamierza zrealizować trzeci pakiet energetyczny przed końcem 2014 roku, po ukończeniu budowy terminalu LPG w Kłajpedzie.

Trzeci pakiet energetyczny przewiduje oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej. Jego realizacja skłóciła Litwę z rosyjskim koncernem „Gazprom”. Do „Gazpromu” należy 37,1 proc. akcji spółki "Lietuvos dujos", której działalność zgodnie z trzecim pakietem energetycznym przed 2014 rokiem zostanie rozdzielona na kilka spółek.