Komisarz w rozmowie z ministrem podkreślił, że mimo zmian rządów na Litwie, w Unii nadal działa zasada solidarności i bezpieczeństwa energetycznego. W trakcie spotkania nowy minister zaprezentował pogląd rządu RL w zakresie projektów i polityki energetycznej.

Priorytety Litwy w tym zakresie pozostają takie same: niezawisłość energetyczna, budowa terminalu LPG w Kłajpedzie, łącza energetyczne z Polską i Szwecją. Decyzja w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej zostanie podjęta po głębszej analizie, poinformował komisarza minister.

„Komisarz podkreślił, że w obecnym roku dużo uwagi poświęci się rozwojowi strategicznych projektów energetycznych, ponieważ właśnie w tym roku ma powstać wspólny spis projektów energetycznych, projekty które znajdą się na liście będą mogli ubiegać się o dofinansowanie” – napisano w specjalnym oświadczeniu Ministerstwa Energetyki.

Komisarz zapewnił Niewierowicza, że odwiedzi Litwę jeszcze w pierwszej połowie 2013 roku.

W piątek litewski minister ma spotkać się z Dyrektoraem Generalnym w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Phillipem Lowe.