Wyniki badań, które przeprowadzone zostały na zlecenie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) wykazały, że na co dziesiątym banknocie (11 proc.) będącym w obiegu w Wielkiej Brytanii, znajduje się wykrywalna ilości kokainy

W porównaniu z podobnym badaniem, które przeprowadzone zostało w 2005 r., śladowe ilości kokainy znajdowały się jedynie na 4 proc. banknotów.
Według Agencji do Spraw Narkotyków Unii Europejskiej, spożycie środków odurzających Wielka Brytania jest większe niż w pozostałych państwach. Prawie 5 proc. młodych Brytyjczyków systematycznie sięga po kokainę.

Warto również podkreślić, że problem z narkotykami nie dotyczy tylko kokainy. Zeszłoroczne badania wykazały, że Szkoci są jedynymi z największych użytkowników narkotyków w Europie. Roczne sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) wykazało, że w aż 11 proc. dorosłych osób paliło konopie indyjskie (drugie miejsce po Włochach). Średnia europejska wynosiła 6,8 proc.