Powstanie Warszawskie było przeprowadzone w ramach operacji „Burza”, która została zorganizowana przez Armię Krajową przeciw hitlerowcom, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Podstawowym celem operacji było uświadomienie sowietom, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski w granicach sprzed 1939 gospodarzami są Polacy, którzy uznają tylko rząd w Londynie.

Powstanie wybuchło 1 sierpnia, a zakończyło się 3 października kapitulacją. Większość powstańców należało do Armii Krajowej, jednak obok AK wzięli udział żołnierze Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Korpusu Bezpieczeństwa oraz Polskiej Armii Ludowej. W ciągu dwóch miesięcy walk zginęło około 20 tysięcy żołnierzy oraz około 150 -200 tysięcy ludności cywilnej.

Wczoraj (31 lipca) w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył uczestników Powstania. Na uroczystości była obecna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz . „68 lat temu stanowiliście elitę młodego pokolenia, przed wami było życie ze wszystkimi właściwymi młodości pragnieniami i marzeniami. Ale dla was naczelną wartością było życie w Polsce suwerennej i niepodległej” — powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent Bronisław Komorowski zespołowi „Lao Che” wręczył Srebrne Krzyże Zasługi. Kapela została uhonorowana za „zasługi na rzecz popularyzacji i upamiętniania Powstania Warszawskiego". Zespół „Lao Che” jako jeden z nielicznych zespołów rockowych śpiewa piosenki o Powstaniu Warszawskim”. W 2005 r. wydali płytę, która nazywała się „Powstanie Warszawskie”. W ubiegłym roku zespół zagrał koncert w Wilnie w Domu Kultury Polskiej.