W tym tygodniu Romualdas Ozolas w „Vorucie” oraz Jurga Tvaskienė w „Lietuvos žinios“ opublikowali artykuły sugerujące, że sobotnia akcja protestacyjna Komitetów Strajkowych Polskich Szkół, jest organizowana w celu upamiętnienia 74. rocznicy ultimatum Polski wobec Litwy. 17 marca 1938 r. Polska wysunęła ultimatum wobec Litwy, które dotyczyło polskiego żądania normalizacji stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą; ultimatum zostało przyjęte przez rząd litewski 19 marca tegoż roku. Zdaniem polskiego posła takie sugestie są nieprawdziwe.

„Społeczeństwu na Litwie próbuje się wmówić, że mieszkająca na Litwie mniejszość narodowa organizuje protest ku „upamiętnieniu” ultimatum Polski z 1938 r. wobec Litwy. Takie deklaracje nie odpowiadają rzeczywistości. Akcja protestacyjna jest organizowana w rocznicę wprowadzenia poprawek do Ustawy o oświacie, bo właśnie 17 marca 2011 r. Sejm przyjął wyżej wymienione poprawki do Ustawy” — podał w specjalnym oświadczeniu Jarosław Narkiewicz. Skargę posła poparli pozostali dwaj posłowie na Sejmu RL z ramienia AWPL.

Jarosław Narkiewicz zwrócił się do Prokuratury Generalnej oraz Służby Inspektora ds. Etyki Dziennikarskiej (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba) w sprawie wszczęcia dochodzenia w sprawie wyżej wymienionych publikacji, które według posła podżegają do waśni i nienawiści na tle narodowościowym.