Vėliau informacijos viešojoje erdvėje daugėjo, temperatūra kaito, priešingų stovyklų nuomonės radikalėjo, visuomenė skilo, o tiltus per skiriančią prarają nelabai sėkmingai statyti bandė net ir bažnyčia su Daukanto aikšte.

Pasidarė nepatogu, kad tokiu svarbiu klausimu neturiu savarankiškos nuomonės. Pažintį pradėjau nuo kelių straipsnių, kiek vėliau perskaičiau ir pačią Konvenciją. Nesu teisininkas, politologas ar žmogaus teisių ekspertas, bet lyg ir nieko blogo ten neįžvelgiau.

Gal tuo ir būtų pasibaigęs mano domėjimasis, bet prieš kurį laiką pažįstamas atsiuntė kelis vaizdo įrašus, įspėjančius, kas gresia Lietuvai Stambulo Konvencijos ratifikavimo atveju. Logika tyliai šnabždėjo, kad lyg ir negali būti nieko blogo, kai keliasdešimt išsivysčiusių šalių jau kelis metus gyvena su Konvencija ir niekas ten negriūna. Todėl nusprendžiau detaliau išsiaiškinti, kiek realios yra tos pranašaujamos apokalipsės.

Tada jau teko susipažinti ir su Konvencijos tekstais kitomis kalbomis, ir su aiškinamuoju dokumentu. Rimtu visos Konvencijos ekspertu gal ir netapau, tačiau manau, kad supratau, iš kur atsiranda nemaža dalis jos ratifikavimo priešininkų argumentų ir kas dėl to kaltas.

Kas kaltas?

O kaltas dėl to galimai nekorektiškas Konvencijos vertimas į lietuvių kalbą. Užtektų vos dviejose vietose pataisyti tekstą ir išgaruotų nemaža dalis fobijų apie tai, kad vyrai ir moterys nebus skirstomi pagal jų prigimtį; kad bus galima kas valandą kaitalioti lyti pagal savo nuotaiką.

Išgaruotų baimė, kad darželiuose ir mokyklose vaikai bus mokomi nežinia ko; kad nustos egzistavęs šeimos institutas ir taip toliau.

Ar tikrai siekiama pakeisti lyties sąvoką?

Pirma koreguotina vieta yra Konvencijos 3 straipsnio C dalis. Oficialiuose tekstuose anglų ir prancūzų kalbomis čia yra „gender“ angl. ir „genre“ pranc. apibrėžtys. Tai atitinka „lyties socialiniu aspektu“ apibrėžtį lietuviškoje versijoje.

Tik bėda, kad čia pat skliausteliuose nurodoma, kad toliau tekste „lytis socialiniu aspektu“ bus tiesiog „lytis“. Internete ir Konvencijos ratifikavimo oponentų medžiagoje taip pat galima rasti versijų, kur 3 straipsnio C dalyje aprašoma tiesiog „lyties“ apibrėžtis, net neminint socialinio aspekto.

Bėda todėl, kad lietuvių kalba šioje srityje nėra labai turtinga. Skirtingai skambantys ir skirtingą prasmę turintys žodžiai gender/genre ir sex/sexe anglų ir prancūzų kalbomis į lietuvių kalbą verčiami kaip lytis socialiniu aspektu ir biologinė lytis (arba tiesiog lytis).

Todėl dažnam susidaro (arba tendencingai bandomas sudaryti) neteisingas įspūdis, kad ratifikavus Konvenciją su tokia apibrėžtimi, biologinė lytis turės būti suprantama ne kaip prigimtinė lytis, o kaip socialiai susiformavę vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai.

Nepaklysti šioje lietuviškų lyčių karuselėje gali padėti Konvencijos aiškinamojo dokumento 43 punktas, kuriame apie 3 straipsnio C dalį pasakyta: „Šios Konvencijos kontekste terminas „Lytis socialiniu aspektu“ („Gender“), kuri yra pagrįsta dviem biologinėmis lytimis, vyriška ir moteriška, paaiškina, kad taip pat egzistuoja ir socialiai susiformavę vaidmenys, elgsenos, veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkama moterims ir vyrams. [...]

Pagal šį apibrėžimą terminas „Lytis socialiniu aspektu“ („Gender“) nėra skirtas pakeisti Konvencijoje vartojamus terminus moterys ir vyrai“.

Taigi, šiame punkte konkrečiai ir aiškiai nurodoma, ką Konvencijos apibrėžtyje reiškia „Gender“ arba „Socialinė lytis“ ir akcentuojama, kad tai jokiu būdu nepakeičia biologinės lyties („sex“) termino.

Deja, lietuviškame vertime „Lytį socialiniu aspektu“ beveik matematiškai suprastinus iki vieno žodžio „lytis“, gavome painiavą, kurią pramanų sklaidai su džiaugsmu naudoja kas netingi. Nes jeigu mes viskam taikytume tik vieną žodį „lytis“, tai net aiškinamojo rašto 43 punktą galėtume skaityti taip: „Lytis yra pagrįsta dviem lytimis ir pagal šį apibrėžimą lytis nėra skirta pakeisti terminui lytys.“

Kodėl buvo taip išversta? Iš pradžių galvojau: gal kompetencijos trūkumas, o gal vertimo programos paliktas brokas? Bet, vieno teisininko atsiųstas dokumentas nurodė kiek formalesnę ir biurokratiškesnę priežastį.

Be Konvencijos aiškinamojo dokumento anglų kalba, kurį sudaro 387 punktai, yra ir lietuviškas 15-os punktų aiškinamasis raštas. Jame siūloma sąvokas „sex“ ir „gender“ iš anglų kalbos versti į lietuvių kalbą kaip „lytis“. Pirma priežastis yra ta, kad „lytis“ LR Konstitucijos angliškos versijos 29 straipsnyje išversta kaip „gender“; o antra – nes taip rekomendavo Užsienio reikalų ministerija, remdamasi 2001 metais patvirtintomis LR Tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis.

Ar bus teminiai vakarėliai su S ženklu darželiuose?

Antra taisytina vieta – 14.1 punktas, kuriame siūloma į švietimo programą įtraukti ir „nestereotipinių lyčių vaidmenų“ temą.

Taip jau nutiko, kad šis žodžių junginys būtent tokia gramatine forma turi dvi prasmes. Galima suprasti kaip mokymą apie nestereotipines lytis arba nestereotipinius vaidmenis. Klasikinis „bausti negalima pasigailėti“ fenomenas. Rinkis, ką nori, ir naudok mūšiuose su oponentais.

Dėl šitos frazės atsirado antra serija gąsdinimų, kad jau nuo darželio bus rolių žaidimai, vaidinant nestereotipines lytis; berniukų rengimai suknelėmis ir kaspinų segimas; savęs patenkinimo pamokėlės; nežinia, kuo jie užaugs po tokio švietimo, ir panašiai.

Ieškodamas tiesos išverčiau šią Konvencijos vietą iš kitų kalbų. Visur viena ar kita forma minimi nestereotipiniai vaidmenys.

Nestereotipinių lyčių sąvoka nėra minima nei vienoje kitoje kalboje. Štai kaip tai skamba, išvertus iš latvių ir turkų kalbų: LAT – tādas dzimumu lomas, kas nav padarītas par stereotipiem – stereotipų neturintys lyčių vaidmenys ir TUR – toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri – lyčių vaidmenys be socialinių stereotipų.

Kitų kalbų populiariausias vertimas – nestereotipiniai lyčių vaidmenys. Dar galima netiesiogiai patvirtinti tokią versiją pagal Konvencijos teksto 12.1 punktą, kuriame rašoma apie stereotipinius vyrų ir moterų vaidmenis, o ne apie stereotipinių vyrų ir moterų vaidmenis.

Daug triukšmo dėl nieko?

Todėl darau išvadą, kad bent dvi Konvencijos lietuviško teksto vietos yra išverstos nekorektiškai ir leidžia labai plačiai traktuoti dokumento turinį. Tuo labai sėkmingai naudojasi Konvencijos ratifikavimo oponentai, konstruojantys dalį savo melų ant teksto klaidų ir dviprasmybių pamato.

Pateikia savo interpretacijas kaip nediskutuotiną faktą ir ignoruoja bet kokius logiškus kontrargumentus. Tuo aklai tiki jų sekėjai, kurių dauguma galimai net neskaitė paties dokumento, jau nekalbant apie aiškinamuosius dokumentus. O ir kam to reikia? Patogiau, kai kas nors papasakoja, parodo vaizdo įrašą. Nesvarbu, kad pasakoja netiesą. Svarbu, kad patinkančią.

Sutvarkius šias dvi vietas dokumento tekste, nemažai netikrų baimių išsisklaidytų, o melagienų skleidėjams išsektų sąmokslo teorijų šaltinis.

Štai kodėl man kilo didelis noras paskambinti į LRT studiją, kai forumo metu Konvencijos ratifikavimo oponentai užtikrintai tvirtino apie neišvengiamai gręsiantį biologinės lyties sąvokos keitimą į „socialiai susiformavusius, vaidmenis, elgseną ir bruožus“.

O Konvencijos šalininkai šioje vietoje nesugebėjo bakstelėti į aiškinamąjį dokumentą ir demaskuoti melą. Su nesuprantančiu ar meluojančiu diskutuoti be „daiktinių“ įrodymų beveik neįmanoma. Loginių argumentų tam neužtenka.

Ką daryti?

Jei mano pastebėjimuose yra tiesos ir logikos, tai galėtų reikšti, kad tekste tikrai yra palikta klaidų. O klaidas, ypač tokias, kurios skaldo visuomenę, reikia taisyti. Žinoma, jei tam yra teisiniai mechanizmai. O jeigu klaidų tekste taisyti galimybės nebėra, reikėtų aiškiai ir argumentuotai įvardyti vertimo broko sukeltas dviprasmybes ir neaiškumus.

Nes dabar nuomonių kare pop-viešojoje erdvėje (jūtūbe, feisbuke ir komentaruose) užtikrintai pirmauja konvenciofobai, nesulaukiantys beveik jokio pasipriešinimo iš specialistų ir institucijų, paruošusių tokį dokumentą.

Ar vertimas pagal 20 metų senumo taisykles ir dar senesnį Konstitucijos vertimą yra tinkamas šiandien sprendžiamiems klausimams? Kažkodėl skaitant oficialų Konvencijos tekstą ir jo aiškinamąjį dokumentą net minties nekyla apie dviprasmybes?

Kas turėtų inicijuoti ir užsiimti teksto koregavimu (visuomenininkai, politikai, kalbininkai, vertėjai, teisininkai; Lietuvoje, ar Briuselyje) nežinau, bet manau, kad tai yra būtina.

Nepakenktų išversti į lietuvių kalbą ir oficialų Konvencijos aiškinamąjį dokumentą, kuris taip pat gali išsklaidyti nemažai abejonių.

O tada, turint teisingą ar teisingesnę teksto versiją, išsivadavusią iš vertimo labirintų, galima būtų ramiai toliau diskutuoti apie Stambulo Konvencijos ratifikavimą.

Ką tik buvo paminėta Pasaulinė Laimės diena. Pagal 2020 metų laimės indeksą Suomiai jame kelis metus pirmauja. Dešimtuke net 9 Europos šalys, kurios yra ratifikavusios Konvenciją.

Panašu, kad nieko blogo ten nenutiko. Dainų neuždraudė, tradicijų neišnaikino, prigimtinių lyčių nepanaikino, genderinių revoliucijų neįvyko. Gyvena žmonės sau laimingai. Ir ne tik laimingai, bet laimingiausiai pasaulyje.

O mūsų šalyje kažkam kyla noras lygiuotis į Konvencijos nepasirašiusias ar neratifikavusias šalis, kurios pagal laimės indeksą pasaulyje užima štai tokias vietas: Didžioji Britanija 13, Čekija 19, Slovakija 37, Lietuva 41, Vengrija 53, Latvija 57, Moldova 70, Rusija 73, Azerbaidžanas 89, Bulgarija 96, Armėnija 116 ir Ukraina 123.

Be britų – tikras Varšuvos pakto ir soclagerio paradas. Panašu, kad mūsų mintys ir baimės vis dar savotiškame Geležinės uždangos šešėlyje.

Didžiuojamės, buvę paskutiniai Europos pagonys. Panašu, kad dabar turime kitą tikslą – užsitikrinti paskutinių Europos homopagonių vardą.

O kad viskas būtų galutinai aišku ir išnyktų visos dviprasmybės bei abejonės, galima paironizuoti, kad aiškinamąjį raštą reikia papildyti mūsų tradicinių vertybių sąrašu, lentele su stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis ir išvardinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamus žemesnės moterų padėties idėja. Neliktų vietos bereikalingoms interpretacijoms.

P.S. Tai skiriama teksto neskaičiusiems komentatoriams: kai miršta žmogus, jis nieko nejaučia, skaudu yra artimiesiems ir draugams. Taip pat yra, kai žmogus – idiotas.