Platelių Romos katalikų bažnyčios (RKB) mirčių registracijos knygoje radau įrašą apie prosenelės Barboros Žerlytės-Jankauskienės mirtį 1915-10-30. Iš jo paaiškėjo, kad prosenelei mirus našliu liko Domininkas Jankauskas.

50 metų jaunesnė žmona

Praėjus keletui mėnesių po Barboros mirties, Platelių santuokų registracijos knygoje atsirado įrašas apie 80-mečio našlio Domininko Jankausko iš Grigaičių kaimo santuoką su 30-mete Barbora Baltrimaite, o po metų ir poros mėnesių - ir įrašas apie Domininko ir Barboros Jankauskų sūnaus Juozo gimimą.

Negana to, iš Platelių mirčių metrikų knygos paaiškėjo, kad po trejų metų nuo pirmojo sūnaus gimimo miręs senelis paliko dar ir kitą sūnų – irgi Domininką.

Įraše apie prosenelio mirtį minimas jo amžius buvo 90 metų. Tai šešerių metų neatitikimas, lyginant su mano tėvų ir kitų artimiausių giminių turėtomis žiniomis. Mūsų žiniomis, Domininkas Jankauskas buvo gimęs 1836 metais, o pagal archyve rastąjį įrašą – 1830 metais.

Apie minimą Domininką Jankauską net labai artimi giminaičiai arba mažai žinojo arba žinių apie jį sąmoningai neplatino. Labiau tikėtinas – antrasis atvejis. Mors Domininko ir antrosios jo žmonos santuoka buvo registruota bažnyčioje, bet tarp giminaičių tokia santuoka galėjo būti įvertinta ypač nepalankiai, kaip „uždrausta meilė“.

Ir kaipgi kitaip, juk antrosios Domininko santuokos metu po pirmosios žmonos mirties buvo praėję nepilni penki mėnesiai, o antroji žmona santuokos registracijos metu buvo 50 ar net 56 metais jaunesnė už Domininką.

Šiandien nelengva tai įsivaizduoti, o XX-tojo amžiaus pradžioje žmonių pažiūros buvo daug konservatyvesnės. Galėjo būti visuotinis tokio elgesio pasmerkimas, supurtęs mano prosenelio gyvenimą. Giminaičiai, ko gero, siekė nuo tokios atminties atsiriboti ir kuo greičiau tai pamiršti.

Ilgai negalėjo patikėti

Man su broliais mokantis Grigaičių pradinėje mokykloje (Plungės rajone), tą mokyklą lankė ir dvi minėtojo Domininko Jankausko sūnaus Juozo dukterys. Mūsų mama tada tik užsiminė, kad Regina ir Vanda Jankauskaitės esančios tolimos mūsų giminaitės.

Siekdamas ruošiamoje knygoje atskleisti giminystės ryšius, suradau Reginą ir Vandą. Jos negalėjo paaiškinti mūsų giminystės ryšio, bet surado dokumentus, rodančius, kad Juozo Jankausko tėvas buvo Domas.

Tada padarėme prielaidą, kad minėtasis senelis Domininkas Jankauskas be mums žinomų jo dukters Petronėlės ir sūnaus Pranciškaus turėjo dar vieną mums nežinomą sūnų Domą, o Juozas buvo to Domo sūnus.

Tik tokia prielaida įgalino Reginą ir Vandą pripažinti giminaitėmis.

Vėliau, archyve atradus anksčiau minėtuosius dokumentus, ėmė ryškėti tikrieji giminystės ryšiai. Ilgokai pats negalėjau patikėti tuo ką aptikau, dar sunkiau pavyksta tuo įtikinti giminaičius.

Suvedus rastuosius duomenis į plačiai žinomą amerikietišką giminės medžio genealogijos ir šeimos istorijos kūrimo programą MyHeritage, atsirado pastaba, kad Barbora Baltrimaitė per jauna būti Domininko Jankausko žmona, o Juozas ir Domininkas Jankauskai, gimę 1917 ir vėlesniais metais, negali būti vyresniojo Domininko Jankausko vaikai.

Aišku, dabar neįmanoma giminystės įrodyti pagal DNR tyrimus, o XX amžiaus pradžioje nuošalioje kaimo sodyboje gyvenusiems valstiečiams vargu ar tai buvo aktualu.

Pats gyvena su viena žmona

Minėtasis Domininko Jankausko gyvenimo epizodas buvo plačiau aprašytas jau minėtoje Lututės leidyklos Kaune 2015 metais išleistoje knygoje „Žemaičių Jankauskų ir Labženčių giminės“ ir pagarsintas straipsnyje „Vaisingumas: 90 metų amžius – vyrams ne riba“ bei laikraštyje „Vakarų ekspresas“.

Man, klausiusam populiaraus Vilniaus aukštosiose mokyklose dėsčiusio docento, vėliau profesoriaus, Juozo Markulio žmogaus fiziologijos paskaitų kursą, tokios žinios neatrodo sensacingos.

Aš vos prieš trejetą mėnesių pradėjau 90-tuosius metus; tad kodėl man nesudalyvauti konkurse „Mano uždrausta meilė“? Juo labiau, kad tebegyvenu su kol kas vienintele teisėta žmona!

Šis pasakojimas dalyvauja konkurse "Mano uždrausta meilė". Savo pasakojimą siųsti galite adresu pilieciai@delfi.lt, konkurso sąlygas rasite paspaudę štai čia.