Situacija yra paprasta ir aiški. Tam, kad gautume savo pabiručiams darželį-lopšelį Klaipėdos mieste, pagal nustatytą tvarką vienas iš tėvų yra registruotas Klaipėdos mieste. Užregistravome vaikučius eilėje, laukėme ir gavome darželius. Tik vieną dieną sulaukėme skambučio iš darželio, kad trūksta „popieriukų“. Pradėjome gilintis į tai ir, pasirodo, kad jei vaikučiai registruoti Klaipėdos rajono savivaldybėje, jie turi gauti Klaipėdos rajono savivaldybės siuntimą-leidimą lankyti Klaipėdos miesto ikimokyklines įstaigas.

Na, kaip ir turėtų būti teisinėje valstybėje, kreipiamės į Klaipėdos rajono savivaldybę, kad gautume reikalingus „popierius“. Atrodo, viskas tvarkoje ir normalu, kad to reiktų, nes kaip ir svarbu į kurią savivaldybę pateks pinigai iš valstybės. Bet, kaip visada Lietuvoje, yra didžiulis „BET“.

Pasirodo, kad Klaipėdos rajono savivaldybė patvirtinusi absurdišką tvarką: siuntimas išduodamas tik tokiu atveju, jei abu tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos raj. savivaldybėje! Paklausus, kodėl taip yra, buvo atsakyta, kad tokia tvarka ir viskas. Buvo pasiūlytas paprastas sprendimas iš Klaipėdos rajono savivaldybės – prisideklaruokite Klaipėdos rajono savivaldybėje ir gausite siuntimą, kitu atveju, komisija nepriims net prašymo svarstymui.

Ir čia patenkame į uždarą ratą: neturi siuntimo, vaikai lieka be darželio, deklaruoji gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone - lieki nustumtas į galą, nes pirmenybė Klaipėdos mieste deklaruotiems, registruotis į darželį Klaipėdos raj. savivaldybėje – misija neįmanoma, paprasčiausiai nėra tokio kiekio darželių, arba jei ir gausi jį, tai teks važiuoti apie 20 km į vieną pusę....

Situacija tikrai absurdiška ir tik kyla paprasta mintis, kad tvarka priimta tik tam, kad iš valstybės išsimuštų daugiau lėšų...

Ar ilgai mūsų „teisinėje“ valstybėje bus tokie atvejai, tokios absurdiškos situacijos? Ir svarbiausias įrankis manipuliacijai – VAIKAI!

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!

Norite išsakyti savo nuomonę? Rašykite el. p. pilieciai@delfi. lt arba spauskite apačioje.


Komentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius

Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2016 metais yra pasirašiusios Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo sutartį. Pagal minėtą sutartį Klaipėdoje ugdomi 59 vaikai iš rajono, nors poreikis yra gerokai didesnis.

Deja, ir Klaipėdos miesto savivaldybė, kaip ir Klaipėdos rajono savivaldybė, susiduria su vietų trūkumu ikimokyklinėse įstaigose, todėl neturi galimybės priimti daugiau vaikų iš kaimyninės savivaldybės. Miesto savivaldybei už kiekvieną vaiko lankytą dieną Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja po 5,9 eurų. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ši kompensacija didėja iki 7 eurų.

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 12.2 punktas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. AV-1111 „Dėl vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“ nustato, kad vaiko tėvai (globėjai) gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Klaipėdos rajono teritorijoje.

Savivaldybė išduoda siuntimus su įsipareigojimu kompensuoti ūkio išlaidas vaikams, norintiems lankyti Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas tik toms šeimoms, kurių abu tėvai deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.