Ko gero, kasdien girdime lozungus naudokitės kortelėmis, tai saugu, patogu, keliaujant nereikia veštis grynųjų pinigų, esate saugūs, apsaugoti nuo vagysčių ir pan.

Taigi, kalbu apie vieną didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų, t. y. SWEDBANK, kuris skelbiasi, jog jo grynasis pelnas 2017 m. siekė 112 mln. eur ir šio banko požiūrį į klientą (nors, manau, ne tik šio banko).

Taigi, šių metų vasario mėn. teko lankytis Gran Kanarijoje, Las Palmas mieste. Kelionės metu buvo pavogta mano piniginė su grynaisiais pinigais, banko kortelėmis, internetinės bankininkystės prisijungimo kodais. Pastebėjus vagystę, kaip to reikalauja SWEDBANK, buvo paskambinta į banką ir užblokuota SWEDBANK Mastercard bekontaktė mokėjimo kortelė. Buvau rami, nes juk pinigai banke, bankas skelbia, kad tai yra saugu. Deja, deja, kaip aš klydau. SWEDBANK esantys pinigai nėra saugūs.

Grįžusi į Lietuvą, nuvykau į SWEDBANK atsiimti naujos kortelės ir prisijungimo prie internetinės bankininkystės. Paaiškėjo, jog kortelės aš negausiu, nes mano sąskaitoje nėra pinigų ir netgi skola bankui -12,15 Eur. Kol skola nebus padengta, kortelės negausiu. Šokas. Lyg to dar būtų maža, SWEDBANK vis siuntinėja žinutes, jog greičiau padengčiau skolą 12,15 Eur, atsiradusią ne dėl mano kaltės (jei nebuvo sąskaitoje pinigų, tai kam leido išsigrynint „į minusą“).

Prisijungiau prie internetinės bankininkystės ir ką gi, nuo mano sąskaitos nuimti gryni pinigai: 200 Eur, 100 Eur, 41,87 Eur (gryninimas pabrėžiu), 21,87 Eur (gryninimas pabrėžiu) ir mokestis už pinigų išgryninimą 4 Eur, 3x2, 90 Eur, iš viso – 376,44 Eur.

Kreipiausi su pretenzija į SWEDBANK dėl gryninimo operacijų atšaukimo, kurių aš pati neatlikau ir prašiau atlyginti patirtus nuostolius 376,44 Eur. Atsakymas pritrenkiantis: „Apgailestaujame, tačiau pagal tarp Jūsų ir Banko sudarytą bei pasirašytą mokėjimo kortelės sutartį, yra susitarta, kad nurodymai Bankui atlikti operacijas, pateikti, panaudojant suteiktą tapatybės patvirtinimo priemonę, laikomi pateiktais ir galioja kaip paties kliento pateikti nurodymai. Jeigu PIN kodu be Jūsų žinios pasinaudojo tretieji asmenys, tai pastarieji tokią galimybę galėjo įgyti tik dėl Jūsų didelio neatsargumo neišsaugoto PIN kodo konfidencialumo. Rekomenduojame Jums kreiptis į teisėsaugos institucijas (policija).“

Žodžiu, aš pati suteikiau sukčiams PIN kodą, kad jie iš manęs pavogtų pinigus.

Las Palmas mieste buvau tik vienintelėj parduotuvėj, kur pirkau suvenyrus. Kai pastebėjau vagystę, grįžau į tą pačią parduotuvę, peržiūrėjom su darbuotojais kameras, nieko įtartino aplink nepastebėjom, atsiskaičiau, piniginę įsidėjau į rankinę ir išėjau. Beje, buvo kreiptasi į policiją Las Palmas mieste, aišku, grynųjų pinigų ir negalvojau, kad atgausiu. Kreipiausi ir į Lietuvos policiją, bet juk natūralu, kad įvykis įvyko ne Lietuvoje ir Lietuvos policija atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Esu atsakinga ir pernelyg rūpestinga, todėl tikrai nepažeidžiau savo kaip vartotojos pareigų, niekam nepasakiau, niekur neužrašiau ir niekam neatskleidžiau PIN kodo. Kategoriškai nesutinku su tokiu banko atsakymu, jog visos lėšos išgrynintos dėl mano didelio nerūpestingumo ir PIN kodo nesaugojimo. Taip, atsiskaitinėdama kortele ar išsigrynindama bankomate pinigus nesidengiu skėčiu ar paltu, bet juk to bankas ir nereikalauja, o jeigu aš naudojuosi banko teikiama paslauga, tai tikiuosi, jog ta paslauga yra kokybiška ir saugi.

Mokėjimo kortelėmis ir banko paslaugomis naudojuosi daug metų, tačiau į tokią situaciją papuoliau pirmąkart. Kai pradėjau domėtis, pasirodo, jog kelionėse tokios situacijos pasitaiko gan dažnai, o bankas paprastai visada apkaltina vartotoją, pats kaltas, nes atskleidei PIN kodą. Koks kvailas turėtų būti žmogus, jog sąmoningai atskleistų savo PIN kodą sukčiams. Tiesiog SWEDBANK neturi kito pasiteisinimo dėl to, jog mūsų visų pinigai, esantys banke yra NESAUGŪS. SWEDBANK labai patogu naudotis tuo, jog klientai neturi kito pasirinkimo, neturi pasirinkimo nepasirašyti sutarties, neturi pasirinkimo gauti atlyginimą grynaisiais, esame priversti savo atlyginimą pervesti SWEDBANK, o jis mumis, klientais, kaip silpnesniąja puse naudojasi. Mes, klientai, neturime kito pasirinkimo.

Aš juk banko neprašau, kad man grąžintų prarastus grynuosius pinigus, aš prašau grąžinti pinigus, kurie buvo SWEDBANK, ir kurių saugumu turėjo pasirūpinti.

Esu patyrusi bankinių paslaugų vartotoja, rūpestingai besinaudojanti bankinėmis paslaugomis, taip pat finansiškai atsakinga ir rūpestinga. Iki šiol maniau, jog kortelėje esantys pinigai yra saugūs.
Galbūt bankui laikas nustoti neaiškų PIN kodo paslapties praradimo atvejį traktuoti kaip "didelį vartotojo „neatsargumą“ ir visą riziką sumesti ant silpnesniosios pusės, t. y. vartotojo. Šiais laikais PIN kodai ir kortelės duomenys yra vagiami labai įvairiais būdais ir vartotojas neturi galimybių įvertinti, ar į bankomatą, ar kortelių skaitytuvą nėra įmontuota duomenis vagianti įranga.

SWEDBANK vadovaujasi Mokėjimo įstatymo 29.1 dalimi, kuri teigia:

1. Jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, jo mokėjimo paslaugų teikėjas turi įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techniniai arba kiti trikdžiai.

Tačiau nesivadovauja Mokėjimo įstatymo 29.2 dalimi, kuri sako:

2. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri yra įvykdyta, mokėjimo paslaugų teikėjo užregistruotas mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad mokėtojas autorizavo mokėjimo operaciją ar veikė nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių šio įstatymo 26 straipsnyje nustatytų pareigų.

Savo, kaip vartotojos, pareigų aš nepažeidžiau. PIN kodas buvo niekam nežinomas, neatskleistas (PIN kodas man buvo suteiktas prisijungus prie el. bankininkystės, jį įsimeni ir jis pradingsta). Sužinojusi apie prarastą kortelę, kaip to reikalauja įstatymas, buvo pranešta SWEDBANK.

SWEDBANK, remdamasis tik prielaidomis, teigia, jog PIN atskleistas dėl mano „didelio nerūpestingumo“.

Beje, dar kas keista, jog užklausus, kaip galima išgryninti tokias sumas kaip 21.87 Eur, 41.87 Eur, atsakymas, kad 2x1, 87 Eur yra fiksuota grynųjų pinigų išdavimo suma. Bet palaukite, vadinasi, už pinigų išgryninimą SWEDBANK iš manęs pasiėmė 2,90 Eur +1,87 eur (čia už vieną operaciją). Žodžiu, kaip noriu, taip elgiuosi. Klientas pats dėl visko kaltas, klientas kito pasirinkimo vis tiek neturi, vis tiek turės algą pervesti SWEDBANK, o SWEDBANK nustatinės žaidimo taisykles ir auginsis savo pelną dėl tokių „nerūpestingų klientų“, kurie serga sunkia liga ir tie pinigai yra labai reikalingi.

Tiesa, bankas dar nepamiršo nusirašyti „overdraft“ mokesčio, nes juk turėjau skolą bankui 12,15 Eur.

Gaila, jog esame toje pačioje Europos Sąjungoj, tik kiek teko domėtis, bankai kitur Europos Sąjungoj su klientais elgiasi žymiai pagarbiau ir atlygina patirtus nuostolius, o ne nurašo „klientų nerūpestigumui“. Ko gero, SWEDBANKUI, veikiančiam Lietuvoje, galioja kitos ES direktyvos.

Taigi, saugokitės ir nebūkite tikri tuo, jog jūsų pinigai, esantys kortelėje, yra saugūs. Atsargiai!

Komentuoja SWEDBANK atstovas spaudai Saulius Abraškevičius

Apgailestaujame dėl klientės patirtų nuostolių ir nepatogumų kelionės metu, suprantame, kad tai yra nemalonios situacijos ir jas išgyvename kartu su klientais. Kaip ir kiekvienu atveju, šis konkretus klientės atvejis buvo nuodugniai ištirtas siekiant išsiaiškinti visas įvykio detales.

Visgi norime pabrėžti, kad už saugų mokėjimo kortelės naudojimą yra atsakingas jos turėtojas. Todėl patariame stengtis, kad pašaliniai asmenys nepamatytų jūsų įvedamo PIN kodo, jis jokiu būdu negali būti užrašytas ant kortelės ar laikomas šalia jos. Įvesdami savo PIN kodą parduotuvėje ar bankomate, klaviatūrą pridenkite ranka. Šią informaciją nuolat pabrėžiame savo klientams, pavyzdžiui, primename bankomatų ekranų užsklandose. Bankas neturi galimybių apsaugoti mokėtojo, jei jis nesilaiko naudojimosi mokėjimo kortele taisyklių ir elgiasi neatsargiai.

Pagrindinės saugumo rekomendacijos

Saugokite savo mokėjimo kortelę taip pat, kaip ir piniginę.

Patikimai saugokite savo mokėjimo kortelės PIN kodą.

Visuomet patikrinkite čekyje nurodytą sumą, prieš jį pasirašydami ar įvesdami kortelės PIN kodą.

Stenkitės, kad pašaliniai asmenys nepamatytų jūsų įvedamo PIN kodo. Įvesdami savo PIN kodą parduotuvėje ar bankomate, klaviatūrą pridenkite ranka.

Atsiskaitydami parduotuvėje, stebėkite atsiskaitymo operaciją. Neleiskite išsinešti savo kortelės, visuomet stebėkite ką su ja daro kitas asmuo. Įsitikinkite, jog po atsiskaitymo atgavote savąją kortelę.

Reguliariai tikrinkite savo sąskaitos išrašus (tai galite padaryti „Swedbank“ interneto banke arba užsisakę sąskaitos išrašus paštu).

Kaip patikimai saugoti savo kortelės PIN kodą

Mokėjimo kortelės PIN kodas turi būti žinomas tik jums – įsiminkite ir laikykite jį paslaptyje.

Saugokite PIN kodą atskirai nuo kortelės, nerašykite jo ant kortelės ar kitų kartu su kortele esančių daiktų ir pan. Įsiminę kortelės PIN kodą, nedelsdami sunaikinkite PIN kodo voką.

Niekam ir jokiais atvejais neatskleiskite savo kortelės PIN kodo – nei šeimos nariams, nei pažįstamiems, nei banko darbuotojams.

Tais atvejais, kai pasinaudojate galimybe pasikeisti mokėjimo kortelės PIN kodą bankomate, atkreipiame dėmesį, kad PIN kodas turi būti sunkiai atspėjamas, nelogiškas atsitiktinių skaičių derinys. Nenaudokite tokių skaičių derinių kaip 1111, 1234 ar paskutinių keturių mokėjimo kortelės numerio skaičių ir pan.

Nustatykite sąskaitos apribojimus

Jei jūsų sąskaitoje yra daugiau pinigų, negu jums reikia kasdienėms išlaidoms, nustatykite mokėjimo ir gryninimo operacijų apribojimus paskambinę tel. 1884, „Swedbank“ interneto banke ar padaliniuose.

Taip pat galite didesnes pinigų sumas pervesti į su mokėjimo kortele nesusietą sąskaitą arba indėlį. Tai ypatingai paprasta padaryti, jeigu naudojatės „Swedbank“ interneto banku.