Tą patį transliuoja ne tik Lenkijos televizijos, bet ir viso pasaulio informaciniai TV kanalai — daugybės šalių, pirmiausia krikščioniškųjų, televizijos į savo programą skubiai įtraukia bent jau tiesioginius reportažus iš Vatikano.

Popiežiui mirštant, Lietuvos televizijos stočių programoje: „Negyvėlis studentų miestelyje“ ir „Mumija“; „Auksiniai svogūnai 2005“ ir Tinto Brasso erotika, anot TV programų sudarinėtojų, o iš tikrųjų paprasčiausia pornografija (net per du lietuviškus TV kanalus)…

Balandžio 2 d. vakaras. Pasaulio, ne vien Vakarų Europos, televizijos stočių eteryje — Vatikanas: „Popiežius mirė“.

Jono Pauliaus II mirtis — išskirtinė naujiena net jo neįsileidusių valstybių televizijose: stačiatikiškos Rusijos, komunistinės Kinijos. Šių šalių TV žiūrovai tuoj pat informuojami apie popiežiaus mirtį.

Rusų žurnalistai nedelsdami sumontuoja apybraižas, skirtas Katalikų Bažnyčios vadovo gyvenimui. Lenkijos ministras pirmininkas praneša apie gedulą iki pat pontifiko laidotuvių, tačiau pabrėžia nematąs reikalo pramoginių renginių ir laidų uždrausti, mat patys lenkai jau įrodė suprantą, kas šiuo metu dera, kas ne.

Lietuvos komerciniai kanalai lietuviams, iš kurių net 80 proc. teigia esą katalikai, ką tik mirus jų ganytojui, siūlo, mano manymu, gatvės lygio pokalbių šou „Kyškis“, erotinius filmus (per tuos pačius kanalus), interaktyvų šou nesubrendusiems suaugusiems „Bamba”, ir pan.

Balandžio 3 d. Pašarvotas popiežius — viso pasaulio televizijų ekranuose. Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Valstijų, kur katalikų tėra mažuma, kanalų BBC World, CNN International programoje jau trečią parą beveik nėra kitų žinių.

Lietuvoje — kiek komercinių TV kanalų, beveik tiek ir komedijų. O naktį — paistalų „Dušas“ bei nešvanki „Išnuomota meilė“…

Balandžio 4 d. Lietuvoje oficialiai paskelbtas gedulas. Televizijos kanalai praneša apie pokyčius savo programose — esą atsisakoma humoro, pramoginių laidų. Užtat eteryje - “rimtosios” „Nomeda“, „Langai“, „Dviračio šou“ bei naktinės laidelės besinaudojantiems mobiliaisiais telefonais „SMS pažintis“ ir „Bamba“…

Net ir ciniškai pasvarstęs nesuprasi mūsų televizijų – juk gi žmonės, pasak jų, labai mėgsta stebėti dramatiškus įvykius, ašaras, gražias laidotuves…

Žinoma, sakysite, kad esu susenęs krienas?

- Ne, dar palyginti jaunas.

Turbūt labai pamaldus katalikas?

- Ne, krikštytas, tačiau į bažnyčią nevaikštau.

Bet Katalikų Bažnyčią vertinu teigiamai?

— Ne, kritiškai, daugeliu klausimų net neigiamai.

Na, bet Dievu juk tikiu?

— Ne, netikiu. Esu laisvamanis.

Gal esu puritonas?

— Ne, deja, nuodėmingas.

Kodėl gi tada piktinuosi?

— Nes yra sąvokos padorumas, pagarba. Juoba kalbant apie tokį žmogų, koks buvo Jonas Paulius II, kuris ir Lietuvą mylėjo labiau, nei Lietuva dabar gerbia jį.

Ponai BTV, LNK, TV3, “5 kanalo” vadovai, štai žvelgiu, kokie gražūs Jūsų reitingai, bet leiskite sušukti:

— Žiūrėkite, karaliai visai nuogi!

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!