Lietuvių ir lietuviškos kilmės žmonių,pasklidusių po pasaulį, yra jau apie 1,3 mln.,iš jų 300 tūkst.turi Lietuvos pilietybę.Gausios lietuvių bendruomenės yra JAV, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje. Daugėja lietuvių ir Norvegijoje.

Suprantama,visiškai išvengti emigracijos neįmanoma. Išvykstama ir iš ekonomiškai stiprių Vakarų valstybių. Iš viso pasaulyje yra apie 214 mln. tarptautinių migrantų - 3,2 proc.pasaulio gyventojų.

Žmonės vyksta ten, kur geresnės gyvenimo sąlygos. Jaunimas išvažiuoja mokytis. Aukštos kvalifikacijos specialistai pasirenka šalis, kur yra daugiau galimybių realizuoti savo sugebėjimus ir kopti karjeros laiptais. Pati savaime emigracija nėra neigiamas reiškinys. Žmonės pamato pasaulio, išmoksta kalbų, pasisemia patirties, išplečia akiratį, uždirba pinigų - vien pernai jie persiuntė į Lietuvą apie 4 milijardus litų.

Grįžę jie gali būti naudingi savo šaliai. Ne vienas jų užsienyje pasiekė profesinių aukštumų ir yra pareiškęs, kad galėtų perteikti savo patirtį gimtajam kraštui. Tačiau ar kas nors kviečia juos į Lietuvą, prašo jų pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi?!

Naudingai padirbėjusių savo krašto labui žinomų žmonių yra tik vienetai - Valdas Adamkus, Jonas Kronkaitis, Mykolas Majauskas, dar vienas kitas.

Vėl retorinis klausimas - ar kas nors giliai ir visapusiškai nagrinėja emigracijos priežastis ir pasekmes? Juk emigracija pasiekė tokį mastą, kad tikriausiai Lietuvoje nėra šeimos, kuri neturėtų užsienyje giminių, draugų, pažįstamų ar net šeimos narių.

Ką reikia daryti, kad visiems Tėvynėje būtų geriau gyventi ir nereiktų žvalgytis darbų svetimuose kraštuose? Tokie klausimai kyla ir emigrantams, ir Lietuvoje gyvenantiems žmonėms.

Atsakyti į šiuos klausimus ir bandyti keisti padėtį, paveikti Lietuvoje vykstančius politinius ir ekonominius procesus tikriausiai neįmanoma, neįkūrus politinės partijos, nesubūrus gerų specialistų emigrantų ir Lietuvoje gyvenančių piliečių bendram darbui.

Tą ir nusprendė daryti grupė grupė iniciatyvių grįžusių emigrantų. Tas faktas,kad per 2-3 savaites jie surinko daugiau kaip 2100 steigėjų parašų (nors pagal įstatymą pakanka ir 1000),rodo žmonių nuomonę. Tai ne milijonierių, o paprastų žmonių kuriama partija. Ji ir siekia veidu atsisukti į paprastą pilietį, kuris sunkumų slegiamas išvyko į svetimus kraštus, arba į tą pilietį,kuris dar gyvena Lietuvoje, bet jau dairosi į užsienį, nes neturi galimybių normaliai gyventi savo šalyje.

Emigrantų partijos programoje - glaudesni ryšiai ir bendradarbiavimas su emigrantais, gyvenimo Lietuvoje gerinimas aktyviau visose srityse panaudojant pažangią užsienio patirtį, dviguba pilietybė, didesnis smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas (pvz.,siūloma pirmus metus visiškai atleisti nuo mokesčių arba ženkliai juos sumažinti),sveikos gyvensenos akcentavimas, didesnės pensijos, negailestinga kova su korupcija ir šešėline ekonomika,panaudojant pažangią kitų šalių patirtį, ir t.t.

Taigi, ar reikalinga Emigrantų partija?

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!