Konkurso sąlygos

1. Konkurse gali dalyvauti visi norintys.
2. Konkursas vyksta iki 2021 m. gegužės 30 d. Vėliau atsiųstos nuotraukos nebus įtrauktos į konkursą.
3. Dalyvis, norėdamas dalyvauti konkurse, savo nuotraukas siųnčia el. paštu info@gamtosateitis.lt (laiško tema: Nuotraukų konkursas). Laiške turi būti nurodyti kontaktiniai dalyvio duomenys (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas), bei nuotraukos (-ų) pavadinimas (-ai).
4. Išrinkti geriausi darbai bus patalpinti konkurso organizatoriaus interneto svetainėje www.gamtosateitis.lt
5. Konkurso nugalėtojus vertins vertinimo komisija, kuri išrinks 5 (penkis) geriausius darbus.

Nuotraukų vertinimas

Konkurso komisija vertins dalyvių fotografijas pagal šiuos kriterijus:

 temos išpildymas;
 kompozicija;
 originalumas;
 techninis atlikimas;
 kūrybiškumas.

* Konkurso organizatorius įsipareigoja el. paštu informuoti tik tuos dalyvius, kurių darbai bus išrinkti geriausiais. Neatrinktų nuotraukų autoriai atskirai informuojami nebus.

Reikalavimai nuotraukoms

• Nuotraukos turi būti siunčiamos JPG (JPEG ) formatu.
• Ilgosios kraštinės ilgis – ne mažiau kaip 3000 pikselių.
• Raiška – ne mažesnė nei 300 dpi.
• Nuotraukos gali būti apdorotos skaitmeniniu būdu (pakoreguotos spalvos, apkirptos, išlygintos).
• Nuotraukos turi būti spalvotos.
• Nuotraukos, neatitinkančios reikalavimų, nebus vertinamos ir konkurse nedalyvaus.

Papildomos nuostatos

1. Konkurso dalyvis sutinka, kad konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir papildomo užmokesčio atsiųstas fotografijas, nenurodant autoriaus, naudoti nekomerciniais švietėjiškais tikslais – spausdintiniame ar elektroniniame leidinyje, konkurso rengėjo interneto svetainėje ir jo socialinių tinklų paskyrose, visose reklamos ir žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą.
2. Nuotraukos, kurių turinys skatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, nebus vertinamos.
3. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui, patvirtina, kad jis yra šių nuotraukų autorius ir yra gavęs jose užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti nuotrauką su jų atvaizdu Konkurse ir viešai eksponuoti.
4. Konkurso dalyvis pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Konkursui nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Konkurso organizatoriui suteiktų teisių. Konkurso dalyvis sutikdamas dalyvauti Konkurse laiko Konkurso organizatorius neatsakingus dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.
5. Atsiųsdamas nuotraukas, konkurso dalyvis patvirtina, kad yra Konkursui pateiktų nuotraukų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntęs Konkurso dalyvis.
6. Nuotraukų pateikimas Konkursui „Turime tik vieną žemę. Neterškime. Rūšiuokime.“ laikomas dalyvio sutikimu su Konkurso sąlygomis.

PRIZAI

Nugalėtojams skiriami piniginiai prizai:
• 1-osios vietos nugalėtojui – 300 Eur
• 2-osios vietos dviems nugalėtojams po 150 Eur
• 3-iosios vietos dviems nugalėtojams po 100 Eur

Konkurso organizatorius – VšĮ „Gamtos ateitis“.