Taip nutiko ir pastarosiomis dienomis, kai buvo paskelbtos dvi žinios: kad matematikos žinių patikrinimo vidurkis tesiekė 40 proc., bei kad abiturientai nenori grįžti į mokyklas. Iš karto pasipylė komentarai, jog auga nevykėlių, beraščių karta, jog reikia mokytojams mažinti atlyginimus už mokymo spragas. Gaila, kad visi laido riteriai nesigilina į turinį.

Praeitą savaitę švietimo ministerija paskelbė,jog nuo gegužės 3 dienos abiturientams leista grįžti į mokyklą. Tai sukėlė nemenką pasipiktinimo bangą dvyliktokų tarpe. Gegužės 21 dieną yra paskutinis skambutis, o tai reiškia, kad į mokyklą grįžtume 3 savaitėms. Iš karto visiems kilo klausimas – koks tikslas visus grąžinti, kai ir nuotoliniu būdu galima efektyviai dirbti?

Mokyklų direktoriai turės sukti galvas, kaip reguliuoti srautus, įtikinti visus testuotis. Negana to, net jei ir esi gavęs vakciną, tai nereiškia, kad nėra galimybių užsikrėsti. Kitaip tariant, jei pasigauni virusą ir nespėji pasveikti iki brandos egzaminų, gali tekti laukti kitų metų.

„Delfi“ skaitytoja šią savaitę savo parašytame straipsnyje teigia, jog tokius vaikus (šių metų abiturientus) tėvai turės išlaikyti iki jiems sukaks 40 metų. Abejoju, kad nuo to, jog vaikai nenori grįžti į mokyklą, keičiasi jų rezultatai ar noras siekti aukštojo mokslo.

Bandomajame egzamine, kurio vidurkis tesiekė 40 proc., mums buvo pateiktos 22 užduotys, kurias turėjome atlikti per vieną valandą. Tai reiškia, kad vienai užduočiai buvo skirta apie 2-3 minutes. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad valstybiniame brandos egzamine yra 25 užduotys, kurioms skirtos 3 valandos.

Baigusi rašyti šį darbą pasiteiravau klasės draugų, kaip jiems sekėsi. Deja, netgi klasės pirmūnai liko nusivylę rezultatais. Taip atsitiko, nes visiems pritrūko laiko. Norėčiau pridurti, kad užduotys nebuvo labai sunkios, tik nesutikčiau, kad jų sprendimui užtenka poros minučių.

Neteisinu tų, kurie giriasi jog surinko vieną ar du taškus iš patikrinimo, tačiau reikia atsižvelgti ir į kitus faktorius (šiuo atveju – laiko stoką).

Švietimo ministerijos milijonai, kurie buvo skirti papildomoms konsultacijoms, neturės įtakos daugumos rezultatui. Kelios konsultacijos tikrai nepakeis dvylikos metų rezultato. Jei abiturientas mokėsi, tai jis bus pasiruošęs, o jei nesimokė, jokios papildomos pamokos nepadės.

Paviršutiniškas vertinimas ir jį lydintys komentarai piktina ir supriešina kartas. Reikia ir verta įsigilinti į detales. Negalima visų abiturientų vadinti nemokšomis, išlaikytiniais ir hedonistais. Kantrybės – abitūros egzaminai parodys, kad bus ir puikiai išlaikiusių egzaminus, ir, žinoma, tokių, kuriems nepasiseks.

Bet ar buvo kada nors kitaip?