Jų darbuotojai aiškina, kad pirmą kartą skiriant iš dalies kompensuojamą klausos aparatą, pažymą Nr. 027/a privalo išduoti tretinio lygio gydymo įstaigos, t.y. Kauno klinikos arba Vilniaus „Santaros'' klinikos. Kauno miesto poliklinikos gydytojo otorinolaringologo išduota pažyma netinka. Remiamasi sveikatos apsaugos ministro 2006 m.kovo 31 d.įsakymo NrV-234 punktu 25.1.

Nesuprantama tokio įsakymo logika. Nepasitikima poliklinikų gydytojais? Gal manoma, kad puikiai girdintys senjorai sugalvos „apgaudinėti'' gydytojus ir pirkti brangiai kainuojančius klausos aparatus vien tik tam, kad gautų dalinę kompensaciją iš Ligonių kasos?! O gal senjorai varinėjami į tretines gydymo įstaigas, kuriose didžiulės pacientų eilės, kad svariau papildytų jų biudžetus?

Aišku viena – šis minėto įsakymo punktas prasilenkia su sveika logika ir užkrauna senjorams (ir ne tik jiems) papildomo vargo. Suprantama, šis priekaištas – ne dabartiniam sveikatos apsaugos ministrui, o tiems darbuotojams, kurie prieš 14 metų ruošė ir išleido šį įsakymą. Tačiau dabartinis ministras gali pakeisti šio įsakymo nuostatą ir taip „užsidirbti'' papildomų balų savo reputacijai, palengvindamas šimtų pacientų dalią.

***

Delfi" paprašė Sveikatos apsaugos ministeriją pakomentuoti situaciją, tačiau atsakymo nesulaukėme. Gavus jį straipsnis bus papildytas.