„Penktadienį Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas nurodė Alytaus rajono mokyklų mokytojams parašyti prašymus kasmetinėms atostogoms dviems savaitėms.

Žmonės atostogas planuoja, kad galėtų pailsėti, išvykti į renginius ar pakeliauti. Šiuo atveju tai primena sovietmetį, kai žmogus neturėjo pasirinkimo laisvės. Per tokias atostogas belieka tik remontuotis
savo namą ar butą, nes išvykti iš Lietuvos negalima, kultūrinis gyvenimas nebeverda.

Ar tai tikrai laisvos Lietuvos meras, kuris nurodo, kada atostogauti ir kaip gyventi?“

Pats Alytaus rajono meras atsakyme „Delfi“ teigė, jog nieko nenurodinėjo, o pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis buvo tik pasiūlymas:

Atsakydamas į Jūsų užklausą informuoju, kad nesu davęs nurodymo mokytojams rašyti prašymus išeiti kasmetinių atostogų. Praėjusią savaitę susirinkime su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais ir visų Alytaus rajono savivaldybės įstaigų vadovais buvo aptariama nerimą kelianti koronavirusinės infekcijos situacija Lietuvoje ir savivaldybėje.

Buvo diskutuojama apie tai, kad dviem savaitėms yra stabdomas ugdymo procesas ir atkeliamos mokinių pavasario atostogos. Siekiant kuo ramiau pereiti į šį daug klausimų keliantį laikotarpį (pvz., kur palikti vaikus, imti ar neimti nedarbingumo pažymėjimo ir pan.) pasitarime visiems be išimtiems įstaigų ir administracijos atstovams buvo pasiūlyta artimiausias dvi savaites pasinaudoti galimybe pabūti kasmetinėse atostogose. Tai buvo padaryta be jokio įsakmumo ar nurodymo. Vieni šia rekomendacija pasinaudojo, kiti – ne.

Kalbant apie mokyklų darbuotojus, kurie nutarė dirbti ir nepasiprašė kasmetinių, pabrėžtina, mokamų atostogų – tai jų niekas nevertė ir neverčia to daryti ir dabar.

Manau, kad klausimas kitur. Jie pageidauja ne atostogauti, o dirbti, bet dirbti išskirtinai tik nuotoliniu būdu, tai reiškia, nebūti darbo vietoje, o būti namuose. Esu įsitikinęs, kad tuščioje mokykloje (mokiniai atostogauja) yra užtikrinamos visos prevencinės sąlygos, yra geresnės galimybės ruoštis po dviejų savaičių startuosiančiam nuotoliniam ugdymo procesui, taip pat įvykdyti konkrečius ministerijos nurodymus (technologinių galimybių vertinimas, programinės įrangos įgalinimas ir mokymasis ja naudotis, tikslinės grupės poreikio nustatymas ir pan.), kurie yra būtini, kad po dviejų savaičių prasidėsiantis procesas vyktų kuo sėkmingiau.

Kalbame apie išskirtinį, įtemptą laikotarpį valstybei ir pasauliui, todėl atsakinėti į užklausą apie atostogas pakeliavimui ir kultūriniam gyvenimui – mažų mažiausiai nekorektiška. Jau dabar kiek įstaigų nebegali teikti paslaugų, kiek darbuotojų negali galvoti apie mokamas atostogas, o ką jau kalbėti apie medikus, kurie daug ką atiduotų, kad tik galėtų išeiti atostogų ir pabūti su šeimomis. Pakviesčiau į visą šią situaciją pasižiūrėti solidariau ir būkite visi sveiki.“

Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktame komentare rašoma, jog mokytojai ne tik negali būti verčiami naudoti atostogų, o priešingai – šiuo metu atostogauti mokytojams net nerekomenduojama.

Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama sudaryti sąlygas dirbti įstaigos nustatytą darbą nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Jei galimybės dirbti nuotoliniu būdu nėra ir dirbama darbovietėje, švietimo įstaigos steigėjas privalo sudaryti saugias sąlygas dirbti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų, sumažinti iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičių ir kt.

Kovo 16-27 dienomis darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis, tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų.

Primename, kad mokyklos turi pasirengti ugdymui nuotoliniu būdu, kuris, jei karantinas tęstųsi, būtų taikomas nuo kovo 30 d. Nuotoliniam ugdymui pasirengti turi ir mokytojai, todėl mokytojams atostogauti nerekomenduojama.“