Taigi, šie žmonės tiesiog gyvena automobiliuose ir to pakeisti nebus įmanoma artimiausiu metu, trūkstant Europoje infrastruktūros, t. y. ir aikštelių automobiliams, ir galų gale viešbučių visiems vairuotojams, kurių Europoje tikrai ne vienas šimtas tūkstančių.

Įsivaizduojate gyvenimą automobilyje 6 savaites ir tai tik minimalus darbdavių pageidaujamas laikotarpis, o samdomi ukrainiečių tautybės vairuotojai dirba ir po 3-4 mėnesius. Sakote, tai atperka atlyginimas? Nė velnio jis neatperka, nes visų pirma, mokama 722 Eur iki mokesčių, kita dalis nesuteikia jokių socialinių garantijų, be kurių, vairuotojas, praradęs sveikatą ar tapęs tiesiog nedarbingu, bus priverstas tapti valstybes išlaikytiniu. Ji nelabai galės kuo padėti, negavusi didelės dalies mokesčių. Na, o prarasti darbingumą šiame darbe galima tiesiog neįtikėtinai greitai, net ne nuo paties priklausančių faktorių.

Šeima šios profesijos žmonėms tarsi giminaičių trumpas aplankymas, kai jie mato ją tik tarp vadinamų kadencijų, o tuo tarpu dažnas darbdavys jiems taiko neapmokamas atostogas, dėl ko prarandamas ir darbo užmokestis, ir socialinės garantijos (kad ir kokios jos būtų), ir darbo stažas, nemokant priklausančio atlyginimo už minėtą laikotarpį. Sakysite, jis jiems ir nepriklauso, juk jie nedirba, bet paskaičiuokime, kiek jie turi išeiginių namuose per metus. Netgi skaičiuojant primityviai, išeina apie 120 dienų, įskaičiuojant visas dienas, praleidžiamas namie. Paskaičiuokime, kiek praleidžiate jūs, dirbantys 5 darbo dienas Lietuvoje, taigi jūs per metus turite 52 savaites, be savaitgalių, tai 260 darbo dienos, atimant 20, kurias jūs praleisite atostogose, jums liks 240 dienų. Taigi, jūs taip pat nedirbsite 125 dienas, prie kurių reikėtų pridėti dar ir šventines dienas, kurių neturi vairuotojai. Tačiau nekyla klausimas, praleidžiant tiek pat laiko namuose, išvaryti jus nemokamų atostogų ir nemokėti jums už tai.

Daugybėje įmonių vairuotojams mokamas fiksuotas mokestis už darbo dienas, o atlyginimo niekas nemato, todėl prieš tai buvusiame straipsnyje darbdavys, matyt, netyčia išsiduoda, minėdamas, kad darbo vieta brangs tik 130 eurų (tiksliau, tai sudaro nepilnus 124 eurus), o tai juk tik mokesčių suma. Kitaip jam brangtų apie 300 eurų ir tai tik patvirtintų, jog darbdaviai nemoka pagal LR įstatymus priklausančio atlyginimo. Ar jums tas darbas vis dar atperkamas atlyginimu? Beje, jei skaičiuosime vairuotojų pajamas, jos sudarys apie 1300-1500 eurų mėnesiui, išdalinus jas 12 mėnesių ir tuo atveju, jei jūs nesirgote. Jei jus vis dar vilioja šis darbas, tai kiekvieną dieną nakvodamas automobilyje, jūs dar dirbate ir sargu, nes saugote krovinį, degalus bakuose, kuriuose telpa iki 1500 litrų, ir į visa tai kėsinasi labai daug migrantų Europoje. Deja, net ir kai kurie „kolegos“.

Visi nuostoliai, greičiausiai, bus nurašyti, kaip jūsų padaryti, nes tai jūs, darbdavio nuomone, neišsaugojote.

Pradėjome kalbą apie migrantus. Paminėsiu, kad keliaujantys į Didžiąją Britaniją dar turi saugotis per visas skyles lendančių į sunkvežimius migrantų, kuriuos suradus pareigūnams, jūs ir vėl tapsite kaltas: ir ne tik darbdavio akyse, bet ir pareigūnų. Tuomet jums gresia ir tos valstybės nuobaudos. Dar vis negerbiate šių žmonių? Jei ne šie žmonės, jūs ir dabar, šiuo Kalėdiniu laikotarpiu, liktumėte be dovanų artimiesiems, kuriuos ir vėl ne visi šios profesijos žmonės matys, dirbdami per visas šventes, toli nuo namų, veždami prekes, kad jūs nieko nepritrūktumėte.

Pagalvokite, ar tikrai šie žmonės verti tik tiek? Ir kodėl darbdaviai taip aršiai nenori padėti labiau apsaugoti šiuos žmones, suteikdami didesnes socialines garantijas, pakėlus apmokestinto atlyginimo koeficientą iki 1,65 MMA.

Apibendrinimas – visos profesijos vertos, kad jas gerbtų, visos vertos didesnio atlygio, nei moka Lietuvos verslas ir liūdna, kai vietoje pritarimo bandant kažką išsikovoti, dažnai Lietuvoje girdi tik priekaištus ir minimą „verkšlenimą“.

Gerbiamieji verslininkai, mes ne verkšlename, mes norime gyventi su savo šeima, apsaugoti ją ir save, norime nors kiek garantijų savo ateičiai ir tai liečia ne tik transporto sektoriaus darbuotojus, o visa lietuvišką verslą, kuris, galų gale, turėtų atsisukti į darbuotoją. Džiaugiuosi už tuos darbdavius, kurie tai jau suprato, ačiū jiems, tik gaila, kad jų labai mažai.