Zarasų rajono Degučių kaime sentikius į pamaldas irgi kvietė varpai. Šių metų rudenį Degučių sentikiai minės 240 metų sukaktį nuo pirmųjų maldos namų pastatymo. 1851 metais caro valdžios potvarkiu buvo likviduota Degučių sentikių religinė bendruomenė, buvo uždrausta melstis ir maldos namuose. Du šių maldos namų varpai nutilo ir buvo išvežti iš Degučių kaimo visiems laikams...

Nuo neatmenamų laikų žmogaus gyvenimą lydi varpų skambėjimas. Varpas savo prakilniais garsais susieja dangų ir žemę. Kiekvienas mūsų esame jo paliesti. Degučių sentikiai, 2017 metų spalio 28 dieną, pašventinę aukotojų lėšomis pastatytus švč. Dievo Motinos Užtarėjos Degučių sentikių maldos namus, šventai tikėjo, kad į maldos namus būtinai sugrįš ir varpai.

Kai vasario 16 dieną Lietuvos 100-ąjį gimtadienį sveikino varpų gausmas, Degučių sentikiai meldėsi už Lietuvą, globojusią ir saugojusią sentikius nuo persekiojimų už tikėjimą. 2018-10-13 nuotraukų paroda Zarasų krašto muziejuje „Čia Lietuva, čia mūsų namai“ irgi buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Gaila, kad naujieji Degučių sentikių maldos namai dar buvo be varpo.

Kadangi bendruomenės „Degučių rimtis“ finansinės galimybės yra labai ribotos, o varpo kaina, jo transportavimo ir įrengimo išlaidos nemažos, bandėme ieškoti geros širdies žmonių, galinčių suteikti paramą. Į bendruomenės prašymą labai maloniai atsiliepė AB "Krekenavos agrofirma", direktorius p. Linas Grikšas. Nuoširdžiausi padėkos žodžiai visiems sugebėjusiems išgirsti išgirsti prašantį ir suvokti bendruomenės „Degučių rimtis“ lūkesčius. Taip pat esame dėkingi visiems geros valios žmonėms, padėjusiems ir palaikiusiems šią bendruomenės iniciatyvą.

Po ilgos tylos Degučių sentikius į pamaldas kvies varpas, kvies prisikelti, išaušus naujam rytui. Varpo skambesys skelbs, kad Degučių sentikiai laisvai gyvena Lietuvoje, kilniai tęsdami savo prosenelių misiją – saugoti senąjį tikėjimą, džiaugiasi lietuvių tolerancija bei supratimu, lydėjusiu juos šioje žemėje nuo amžių glūdumos.