„Belgika“ pasakoja Frenko ir jaunėlio brolio Jo istorijas. Frenkas turi sukūręs šeimą ir gyvena sėsliai, kai Jo dar gyvena lengvabūdišką vienišiaus gyvenimą, tačiau jų gyvenimo vagas sujungia vienas bendras tikslas – naktinio baro atidarymas. Į naują šeimos verslą sudedamos visos brolių santaupos ir viltys. Tai broliams ne tik verslas, bet kai kas daugiau – jų gyvenimo būdas ir laimės siekimas. Juk kiekvieną kartą bare susirenka talentingiausi atlikėjai! Beje, jų atliekama muzika sudaro įspūdingą filmo garso takelį.

Savaime suprantama, naktinį gyvenimą lydi tiek narkotikai, tiek vienkartiniai meilės romanai. Iš tiesų vyresnysis brolis Frenkas saugo jaunėlį nuo mokyklos laikų, todėl ir toliau stengiasi atlikti šią pareigą naktinėse linksmybėse, pripildytose svaigalų ir smurto. Nors Jo yra dėkingas broliui už apsaugą, tačiau iš kitos pusės bando išsivaduoti iš nuolatinės brolio globos ir netgi priešinasi bet kokiai jo pagalbai. Be to, Jo taip pat jaučia pareigą saugoti brolį nuo per didelio įsitraukimo į naktines pagundas – juk Frenkas turi šeimą. Jo taip pat nelieka vienišas – visai netrukus įsitraukia į romaną su nutrūktgalve Marike, kurios gyvenimo tikslas tėra turėti kuo lengvabūdiškesnę jaunystę. Judviejų meilės istorija pasibaigia, kai Marikė atsisako kurti šeimą su Jo ir atsikrato užsimezgusio kūdikio.

Frenko žmona Nikė netrukus pagimdo antrą vaiką Frenkui. Dėl to Nikė bando sugrąžinti vyrą į šeimą, nes panašu, kad Frenko naująja šeima tapo ne tik pats baras, o labiau palaidas naktinis gyvenimas. Rodos, Frenkas bėga nuo sėslaus gyvenimo, o Jo, priešingai, norėtų tokį sukurti – brolių vertybės tarsi prasilenkia. Dėl skirtingų požiūrių broliai karts nuo karto susikivirčija: stengiantis išlaikyti barą, brolių vizijos taip pat kertasi viena su kita: vienas nori matyti barą, kuriame yra laukiamas kiekvienas svečias, kitas mano, kad į barą patenkantys žmonės turėtų būti kontroliuojami. Šiaip ar taip, pabaigoje broliai susitaiko. Susitaiko ir pagrindiniai personažai su savimi – Jo lieka toliau puoselėti barą, o Frenkas grįžta į šeimą.

„Avinai” – tai filmas ne tik apie naminius gyvūnus – avinus, bet ir apie du brolius-avinus (jų charakteriams puikiai tiktų apibūdinti avino įvaizdis). Du broliai yra vienas kito kaimynai, tiesa, daugybė metų jie nesikalba, judviejų pagrindinė gyvenimo veikla yra avininkystė. Augindami retos ir itin vertingos veislės avis, jie stengiasi išauginti ir geriausius avinus, kurie ne tik užtikrina veislės pratęsima, bet ir varžosi konkurse dėl geriausiojo titulo.

Nugalėtoju išrenkamas Kidžio avinas, konkursą jis prieš brolio Gumio aviną laimi vos puse taško, skiriamo už keteros storumą. Gumis negali susitaikyti su pralaimėjimu, todėl slapta išsliūkina apžiūrėti tos keteros, o kartu pastebi infekcijos požymius – savaime aišku, netyli ir paskleidžia žinią. Tiesa, vėliau ta žinia atsigręžia ir prieš jį patį – nusprendžiama išskersti visas tos vietovės avis, nepaisant to, ar jos užsikrėtusios, ar ne – tiek Kidžio, tiek Gumio bandas. Kidis negali atleisti Gumiui, kad jis įskundė jį ir tokiu būdu sukėlė grėsmę retos veislės išlikimui.

Priešprieša tarp brolių dar labiau sustiprėja ir virsta nuožmia kova. Abu broliai šioje situacijoje elgiasi priešingai – Kidis nesutinka leisti išskersti avių, tačiau jos per prievartą vis tiek išskerdžiamos, Gumis pats savo rankomis išskerdžia avis nelaukdamas atvykstančių veterinarų, tačiau toks jo elgesys tėra gudrybės dalis – jis pasislepia sandėlį kelias avis ir aviną, kad išsaugotų veislę. Žiemą be avių auginimo broliai neturi ką veikti: Kidis šlaistosi pakampėmis girtuokliaudamas, o Gumis džiaugiasi ir peni slapta pasiliktą pulkelį avių. Gumis taip pat saugo brolį nuo jo paties – jam tenka pasirūpinti, kad Kidis girtuokliaudamas nesušaltų. Aišku, du broliai toliau kariauja kaip avinai, tačiau viskas pasikeičia, kai Kidis sužino apie tai, kad Gumis turi pasilikęs keletą avių – prabunda Kidžio broliškumas ir jis nusprendžia pagelbėti broliui išsaugoti retą avinų veislę. Filmas baigiasi vidury pūgos apsikabinusių brolių scena: Kidis bando išgelbėti Gumį nuo sušalimo.

Tiek „Belgika“, tiek „Avinai“ parodo, koks stiprus yra brolių ryšys nepaisant įvairių gyvenimo išbandymų. Brolius suvienija bendri tikslai – naktinio baro sėkmės kūrimas arba retos avių veislės išlaikymas (Kidis ir Gumis skirtingais metodais siekia to paties tikslo). Filme „Belgika“ broliai stengiasi asaugotii vienas kitą naktinio gyvenimo pagundose, apsuptose nuolatinio triukšmo, filme „Avinai“ broliškumas skleidžiasi tyloje ir priešpriešoje – paskutinė scena atskleidžia, kokie vis dėlto vienas kitam yra brangūs Kidis ir Gumis: meilė ir neapykanta juk tokios artimos emocijos.

Brolystė – tai yra brolio apsauga ne tik nuo gyvenimo ar gamtos pavojų, bet ir apsauga nuo jo paties save naikinančių charakterio bruožų. Šios dvi dramos yra puikūs filmai, kuriose apčiuopiami prigimtiniai brolystės principai. Beje, brolių tematika festivalyje buvo rodoma ir daugiau filmų: komedija „Vyrai ir viščiukai“ pasakoja apie penkių to paties tėvo brolių tragiškai komišką situaciją.