Kas taip sumąstė? Kodėl? Gal tai tiesiog išdykusių vaikėzų pokštas – sukeisti namų numerius? Galbūt... Vis dėlto laikui bėgant išaiškėjo, kad greičiausiai yra ne taip, kaip galvojome...

Vieną savaitgalį sulaukiame skambučio iš elektros tinklų. Vyrukas su moterimi tikrina mūsų rajono elektros skaitliukus ir štai – nesutampa duomenys. Aiškina, kad mes savavališkai kažko pridarėme, kad mūsų skaitliuko numeris ne toks, koks turėtų būti, kad rodmenys neatitinka ir pan. Nusprendžiame pasiaiškinti, tačiau pagal mūsų turimus dokumentus viskas gerai. Kur gali būti problema? Ir štai tuomet prisimename tą naująjį namo numerį.

Skambiname darbuotojams ir papasakojame apie galimą namų numerių sukeitimą. Iš pradžių išgirstame pašaipų juoką, vėliau tylą (...). Taip taip, dabar atsiliepęs vyrukas suprato, kodėl jau kelintam skambinusiajam nepavyksta paaiškinti dėl neatitikimų. Išgirstame padėkos žodį už paaiškinimą ir (...) kad jam šiandien reikia patikrinti dar kelias dešimtis „taškų“. Namų numeriai, kaip jau supratome, neatitinka ir niekas nesiteikė jiems pranešti apie naujuosius adresus...

Po kelių dienų prie laiptinės sutinku tris vyrukus iš „Lietuvos dujų“. Teiraujasi manęs apie neva mūsų laiptinėje gyvenantį X pilietį, tačiau tokio nepažįstu. Aiškinu jiems, kad toks čia negyveno ir negyvena, jie juokiasi iš manęs, sako, kad neseniai susiskambino ir tas X pilietis laukia jų namie... Ką gi, vėl papasakoju apie galimą namų sukeitimą. Vyrukai „pasiunta“, nusikeikia ir išeina ieškoti kažko kažkur į nežinomybę... Dar vėliau panaši situacija su meistriuku iš kabelinės televizijos... Taip pat dingsta laiškai, negaunami siuntiniai, nes jie juk „keliauja“ mūsų nurodytu gyvenamuoju adresu (kuris, pasirodo, nebe toks)... Ši painiava sudaro (-ys) gausybę problemų su registracijomis, dokumentais darbovietėse, darželiuose, mokyklose, bankuose, draudimuose...

O jeigu, pavyzdžiui, dar pradėsime „gauti“ skolas tų, kurie gyvena mūsų „senuoju“ adresu? Įdomi situacija. Kažin, kodėl toks keitimas buvo daromas ir kodėl apie tai nebuvo pranešta gyventojams? Kas už tai atsakingas? Turbūt šie klausimai ir teliks retoriniais... Išvada tokia: gyvensime ir toliau ten, kur gyvenome, o jei dėl to patirsime kažkokių nuostolių ar nesusipratimų – turės atsakyti tas, kas sumąstė visą šią painiavą... Gražios dienos visiems ir gerų naujųjų Ožkos metų!

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!

DELFI pasiteiravo seniūnės Lilijos Girgždienės komentaro:

„Pagirių k. daugiabučių namų kvartalas pradėjo formuotis 1971 m., kai prasidėjo didžiausia Pagirių šiltnamių įmonės statyba, kuri rūpinosi daugiabučių namų ir kitų objektų statyba. Statant daugiabučius namus ir kitus objektus, buvo suteikiami numeriai eilės tvarka, nepriklausomai nuo to, kokioje gatvės pusėje ar vietoje jie randasi.

Valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamentas ne kartą nurodė sutvarkyti namų ir gatvių numeraciją pagal galiojančius teisės aktus. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“, 2005 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T3-42 „Dėl naujų gatvių pavadinimų“, suteikė ir patvirtino Pagirių k. gatvių pavadinimus.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27p., remdamasis Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-23 nutarimu Nr. 2092, ir Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. IV-57,3,4, 7 p., 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu nr. A27(1)-1896 „Dėl adresų suteikimo ir pakeitimo Vilniaus r.sav., Pagirių sen., Pagirių ir Baltosios Vokės k.“ suteikė ir pakeitė adresus t.y. namų numeraciją.

Minėtais įsakymais seniūnija buvo įpareigota ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nurodytus dokumentus bei įsakymo nuorašus viešai paskelbti seniūnijos patalpose ir skelbimo lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Šių įsakymų nuorašai buvo paskelbti savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vrsa.lt. Seniūnija, kaip reikalauja norminiai aktai, atliko visus šiuos veiksmus, įsakymų kopijas patalpino skelbimų lentose, informavo Pagirių k. gyventojus aptarnaujantį Pagirių paštą apie pakeistus adresus, VĮ Registrų centras pakeitė adresus Nekilnojamojo turto registre, o Gyventojų registro tarnyba pertvarkė gyventojų adresus. 2014 m. spalio-lapkričio mėnesiais seniūnija pakeitė ir iškabino namų numerius ant visų pastatų.“