Lietuva – ne išimtis

Lietuvoje yra dešimt ESN sekcijų. Viena iš jų veikia ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU). Oficialiai ESN nare VGTU tapo 2009 metais. Prieš įkuriant ESN VGTU sekciją, į universitetą atvykstančiais užsienio studentais rūpinosi VGTU Užsienio ryšių direkcijos koordinuojamos Mentorių programos savanoriai.

Pirmieji ESN VGTU įkūrimo iniciatoriai buvo aktyvūs mentoriai – Ieva Stonytė, Marius Lazauskas ir Sandra Griškaitė. Būtent jie ir iškėlė ESN VGTU įkūrimo klausimą. Nors ESN VGTU tuo metu dar nebuvo oficialiai įregistruota, tačiau aktyvių narių komanda pradėjo savo kaip ESN VGTU veiklą: toliau koordinavo mentorius, organizavo renginius ir išvykas.

Aktyviausiems nariams baigus universitetą, ESN VGTU įkūrimo vairą perėmė ir oficialiai ESN VGTU, kaip ESN sekciją, 2009 metais įregistravo Sandra Griškaitė kartu su Gintare Vaiginyte ir Asta Dambrauskaite. Tuo metu mentorių nebuvo tiek daug, kaip dabar – šiuo metu savanoriauja beveik 100 studentų, tačiau, pasak ESN VGTU įkūrėjos Sandros Griškaitės, jie puikiai susitvarkė su savo darbu.

2010 metų žiemą ESN VGTU sekcija gavo jai skirtas patalpas Saulėtekyje užsienio studentams skirtame bendrabutyje, kur ir dabar vyksta ESN narių susirinkimai bei suteikiama visa reikiama informacija apsilankantiems studentams iš užsienio.

Išrinkti atsakingi žmonės

S. Griškaitė ir G. Vaiginytė ESN VGTU reikalais rūpinosi trejus metus, kol 2010 pavasarį, surengus pirmuosius rinkimus, organizacijos prezidente išrinkta Ieva Tamašauskaitė.

Antrąja prezidente buvo išrinkta Simona Patašiūtė. Tais metais, prezidentės iniciatyva įkurti penki komitetai, kurie pasiskirstė skirtingas veiklos sferas. Tai Marketingo ir finansų, Socialinių projektų, Laisvalaikio renginių, Kelionių, taip pat IT ir komunikacijų komitetai.

Ši veikla (išskyrus socialinius projektus) buvo vykdoma ir anksčiau, tačiau būtent tada išrinkti už tą veiklą atsakingi komitetų vadovai ir suburtos jų komandos. Komitetų vadovai, drauge su prezidente, viceprezidente ir su komitetų vadovų išrinkta mentorių koordinatore, suformavo svarbiausius sprendimus priimančią grupę – ESN VGTU valdybą.

Įkūrus socialinį komitetą, sekcijoje realizuota daug projektų, kuriais ESN VGTU ypač didžiuojasi. Vienas jų – „Erasmus pasaka“. Šis projektas vyksta kiekvieną semestrą. Studentai iš užsienio, kartu su jais globojančiais lietuviais studentais savanoriais, vaikų darželius nudžiugina lietuvių pasaka ir ESN VGTU pyragu.

2011 metų gruodį studentai aplankė ne tik vaikų darželį, bet ir onkologinėmis ligomis sergančius vaikus Santariškių ligoninėje – kartu su labdaros ir paramos fondu „Mamų unija“ vykdytas socialinis projektas „Support children with cancer“, kurį koordinavo tuo metu buvęs Socialinio komiteto vadovas Julius Zaburas. Tų pačių metų rudens semestro geriausiu projektu buvo išrinktas HANUL. Iš Pietų Korėjos atvykę studentai visiems besidomintiems šia Azijos šalimi vesdavo kalbos pamokėles ir pasakodavo apie savo kultūrą. Šį projektą keletą semestrų iš eilės organizavo korėjiečių kultūra besidomintis mentorius ir ESN VGTU narys Julius Baradinskas.

Šių metų lapkričio 24–25 dienomis VGTU studentų tinklo ESN VGTU atstovai kartu su labdaros ir paramos fondu „Mamų Unija“ dalyvavo ir „Litexpo“ parodų rūmuose vykusioje parodoje „Vaikų šalis 2012“, kurios metu prisidėjo prie didžiausio Lietuvoje atviruko-linkėjimo kūrimo.

Baigtas atvirukas padovanotas Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Onkohematologijos skyriui.Pasak studentų ir paramos fondo atstovų bendradarbiavimą iniciavusio ESN VGTU alumni Juliaus Zaburo, parama nebūtinai turi būti išreikšta finansiškai. Kartais atliktas darbas, šiuo atveju sukurtas ir atgabentas pagrindas didžiausio atviruko piešimui, reiškia daug daugiau nei pinigai.

Svarbus įvykis ESN VGTU istorijoje yra 2011 metų rudenį įvykę rinkimai į ESN Lietuva nacionalinę valdybą, kurių metu G. Vaiginytė buvo išrinkta ESN Lietuva prezidente. 2012 metų rugsėjį Gintarė perrinkta ir antrajai kadencijai. Tą pačią dieną Simona Patašiūtė išrinkta ESN Lietuva nacionaline atstove. Nacionalinis atstovas yra vienintelis ESN Lietuva nacionalinės valdybos narys, priklausantis ir tarptautiniam ESN valdančiajam organui – Nacionalinių atstovų tarybai (Council of National Representatives (CNR).

Būdamas tarptautinės tarybos narys, nacionalinis atstovas yra kviečiamas į visus tarptautinius renginius, nes jis atstovauja šalies nuomonei tarptautinėje taryboje. Simas Ivanauskas buvo išrinktas ESN Lietuva marketingo koordinatoriumi, Vydūnas Pakrijauskas tapo atsakingas už žmogiškuosius išteklius. Šiuo metu ESN VGTU prezidentė – Aistė Zentelytė.