Su šeimomis, kurios augina negalią turinčius vaikus dirbantis labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ išplatino kreipimąsi į valdžios institucijas, kuriame raginama iš esmės pertvarkyti vaikams su negalia skiriamų lėšų perskirstymą per atitinkamas ministerijas ir prie jų esančias institucijas.

„Šeima, auginanti neįgalų vaiką, o ypač sunkiai sergantį, ar sergantį retosiomis ligomis, susiduria ne tik su gydymo paslaugų neapmokėjimu, bet ir su diagnostikos, socialinių, reabilitacijos paslaugų trūkumu ir neprieinamumu, ugdymo paslaugų nelankstumu bei kitomis problemomis. Tai jau ilgus metus užsistovėjęs reikalas, valdžios žmonėms kaskart bandant teisintis tuo, neva valstybės biudžete trūksta lėšų. Tačiau taip nėra. Šiandien yra susidariusi ydinga situacija, kai valstybės skiriamos didžiulės lėšos yra paskirstomos instituciškai nekoordinuotai, neracionaliai ir neadekvačiai, visiškai neatsižvelgiant į realius negalią turinčių vaikų ir jas auginančių šeimų poreikius“, - teigia fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė.

Fondo duomenimis, Lietuvoje gyvena apie 30 tūkst. negalią turinčių vaikų. Kiekvieną dieną negalia nustatoma vidutiniškai 6 vaikams. Viso šalpos ir slaugos pensijų vaikams su negalia per 2011 m. išmokėta 1 mlrd. 68 mln. 787 tūkst. Lt. Fondo pastebėjimu, šiomis negalios, šalpos ir slaugos pensijų išmokomis nėra tenkinami realūs negalią turinčių asmenų, ypač vaikų, individualūs sveikatinimo ir reabilitacijos poreikiai, bet sprendžiamos kitos socialinės problemos.

„Kreipdamiesi į aukščiausias valdžios institucijas bei atsakingus valstybės pareigūnus siūlome iš esmės peržiūrėti valstybės dotacijų negalią turintiems vaikams perskirstymo per Švietimo ir mokslo ministeriją, Socialinių reikalų ir darbo ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją bei prie jų esančias įstaigas, sistemą. Atsižvelgiant į jos trūkumus, politikus ir specialistus raginame sukurti naujus turimų valstybės lėšų skirstymo mechanizmus, orientuotus į realių negalią turinčių vaikų ir jas auginančių šeimų poreikių tenkinimą. Tokiu taip būtų atsikratyta neefektyvaus pinigų mėtymo „į balą“ ir tuo pačiu įvykdytos konstitucinės valstybės prievolės rūpintis žmonių sveikata, o jiems susirgus, laiduoti medicinos pagalbą bei paslaugas“, - teigia A. Stančikienė.

Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ kreipimasis adresuotas Lietuvos Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Seimo pirmininkei, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo ministrams bei vaiko teisių kontrolierių institucijai.