Lina piktinasi, kad savivaldybė ir policija nepadeda išspręsti šios problemos, o siuntinėja vieni pas kitus.

Atrodo, kad situacija tikrai be išeities, mat savivaldybės atstovai aiškina, kad neturi jokių įgaliojimų taikyti benamiams jokių priemonių, o policijos atstovai jas gali taikyti tik tada, kai yra pažeidžiama viešoji tvarka.

„Apie benamius, laiką leidžiančius P. Viškinskio gatvėje, yra žinoma, tačiau savivaldybės specialistai neturi jokių įgaliojimų taikyti jiems kokias nors poveikio priemones. Benamiai galėtų įsikurti nakvynės namuose, tačiau nenori, nes ten reikia laikytis vidaus tvarkos taisyklių, o juos įkurdinti Nakvynės namuose prieš jų valią savivaldybė negali“, - paaiškino Šiaulių miesto savivaldybės atstovė spaudai Jūratė Rauduvienė.

Policija: būkime tolerantiškesni

Kaip DELFI sakė Šiaulių apskrities komisariato atstovė Gailutė Smagriūnienė, policija neturi jokio teisėto juridinio pagrindo išvyti žmones iš šios vietos, išskyrus tuos atvejus, kai jie pažeidžia viešąją tvarką.

„Benamių žmonių yra ne tik Šiauliuose, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai yra tiesiog toks žmonių gyvenimo būdas ir visuomenė turėtų tolerantiškai vertinti juos, nes tai yra mūsų visuomenės dalis, turinti savo požiūrį į gyvenimą, ir mes jos iš visuomenės neturime kur ištremti. Ir neturime tam jokio teisėto juridinio pagrindo, išskyrus tuos atvejus, kai jie pažeidžia viešąją tvarką.

Kiekvieną kartą, gavę pranešimą apie benamių ar kitų asmenų daromus viešosios tvarkos pažeidimus, policijos pareigūnai reaguoja, taiko jiems administracinio poveikio priemones, tačiau jos benamiams yra neveiksmingos. Gyventi žmogui ten, kur jam yra priimtina, nė vienas Lietuvos Respublikos įstatymas nedraudžia. Juo labiau, kad ir nėra, kur benamių Šiauliuose apgyvendinti, nes šiltuoju paros metu Nakvynės namai benamių į savo patalpas nepriima“, - komentavo G. Smagriūnienė.

Dėkojame DELFI skaitytojai už nuotrauką ir informaciją!