R. Šerkšnys gimė Vilniuje 1967 metais. Mokėsi Balio Dvarionio muzikos mokykloje, M.K.Čiurlionio Dailės mokykloje. 1996 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą, kurioje studijavo keramiką. 2005-2008 m. mokėsi  Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitaciniame profesinio mokymo centre. Studijavo informacines technologijas, įgijo tekstų rinkėjo ir maketuotojo kvalifikaciją.

Laisvalaikį mėgsta leisti su muzika: groti fleita, akordeonu, mušamaisiais. Akordeonu mokėsi groti nuo 1977 m. B. Dvariono muzikos mokykloje. Lanko Jasiuliškių socialinės globos namų dienos užimtumo centrą „Ąžuolas“. Muzikos ir keramikos studijas.

Ruslanas ne tik poetas, bet ir dailininkas. Pradėjo kurti 1974 metais. Ukmergės kraštotyros muziejuje 2009 vasario 17d. buvo atidaryta R. Šerkšnio tapybos darbų paroda.

2002 m. išleistame „Poezijos almanache“ išspausdinti R. Šerkšnio eilėraščiai, dailės ir keramikos darbų nuotraukos. 2009 m. išleistas poezijos rinkinys „Žydintys perlai“, kuriame yra ne tik eilėraščiai, bet ir  tapybos darbai, nuotraukos iš asmeninio gyvenimo.

R. Šerkšnys „Prie Šventosios“

Brendu aš Šventosios pakrantėm,

Rasotu, siauru takeliu.

Ištirpo žvaigždutė Aušrinė,

Tarp saulės šviesių spindulių.

Ramune, ramune, ramune.

Žiedeli, žiedeli, laukų.

Išburki tu manąją dalią,

Iš mano svajonių pintų!

O lankos tos žalios ir mielos,

Ir vėjas gaivus, ir švelnus.

Užbūrė mane, pakerėjo,

Žiedelių tas kvapas gaivus.

Brendu aš Šventosios pakrantėm,

Iš lėto, ramiai, atsargiai.

Ramunės mane pakerėjo,

Ir širdį paguodžia švelniai.

Ruslanas Šerkšnys
groja

Dėkojame DELFI skaitytojui už informaciją ir nuotraukas!