Mobilus kino teatras maršrutą po mokyklas sudarė pagal išankstinę pedagogų registraciją, tad ir kelionę pavasarinis „Kino busas“ pradėjo nuo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos. Pirmieji su meniniais filmais paaugliams ir jaunimui „Prie jūros“ bei „Kai apkabinsiu tave“ atvyko Antanas Surgailis su kolege Lina. Įvyko filmų peržiūros bei jų aptarimai. 

Tęstinis etapas - gilesnė pažintis su kinu - trijų dienų kūrybinės kino dirbtuvės lydi ir papildo „Mokausi iš kino“ filmų peržiūras. Jos skirtos visų amžiaus grupių moksleiviams. Mokiniai kuria trumpus vaidybinius filmus aktualiomis temomis (patyčios mokykloje, santykiai su bendraamžiais, tėvais, pirmoji meilė ir kt.).

Musninkiečiai moksleiviai, „Piliečio žadintuvo“ komandos nariai, prieš atvykstant kūrybinei komandai, pašto dėžutėn sudėjo savo pasiūlymus, kokia tema norėtų sukurti filmą. Pasiūlymai buvo susiję su bendravimo, negalios, diskriminacijos problemų sprendimu, patyčiomis ir kitomis socialinio gyvenimo temomis. Šio projekto ir jį kuruojančių žmonių – Dovilės Šarutytės, Antano Gluškino, Andriaus Blaževičiaus dėka, moksleiviai pradėjo pažintį su kūrybinės filmo komandos vaidmenimis ir filmavimo etapais.

Dirbtuvių metu moksleiviai intensyviai dirbo visas tris dienas. Pirmiausia jie išklausė trumpą įvadą apie kino kūrimo procesą, pasiskirstė į kūrybines grupeles ir išsirinko kino profesiją (režisierius, operatorius, aktorius, dailininkas, montažo režisierius ir kt.). Antrąją dieną filmavo, o trečiąją – sumontavo, įgarsino sukurtus filmus „Kino plyta“ ir „Ne(si)spardyk“ bei sukvietė mokyklos bendruomenę į premjerą. Kino dirbtuves lankę „Piliečio žadintuvo“ nariai pasisėmė daug gerosios kūrybinės patirties.

Balandis – moksleiviškų pavasario atostogų metas, o „Piliečio žadintuvo“ nariams dar ir tradicinis susitikimų su rajono bendraamžiais laikas. Šįkart susitikimas „Atvira erdvė“ įvyko Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinėje mokykloje. Jauni žmonės iš keturių mokyklų čia aptarė ir įvardijo pagrindinius jiems rūpimus klausimus, iškylančius iššūkius bei poreikius, mokėsi diskutuoti, ieškojo būdų pastebėtai problemai spręsti. Su savo mokiniais renginyje dalyvavo mokytojos – Rima, Roma, Valentina,Viktorija, taip pat Širvintų rajono švietimo centro metodininkė Daiva Chadusevičienė, bei viešnia iš Vilniaus, bendraamžių švietėjų tinklo koordinatorė - Irma Uždanavičiūtė.

Su projekto veikla jauni žmonės supažindina vyresniąją kartą – apsilankę pas vienišus, atokesnėse vietovėse gyvenančius, papasakoja apie savo veiklą mokykloje, bendraudami sužino tų žmonių nuomonę vienu ar kitu klausimu. Pokalbio temos - vertybių kaita, emigracija, žmonių užimtumas, laisvalaikio praleidimas ir kiti klausimai. Toks bendravimas suartina skirtingas kartas - moksleiviai pajaučia, kad savo apsilankymu ir pašnekesiu su vietos žmonėmis praturtina save, džiugesnė diena tampa senoliui, parsineša jų užrašytą palinkėjimą.

Foto: Organizatorių archyvas

„Piliečio žadintuvas“ – tai nepailstanti jaunų žmonių pozityvi veikla. „Forumo teatro“ metodas suaktyvina pamokų veiklą ir moko mąstyti, vertinti situacijas. Bendraamžių švietėjiška veikla paskatino gimti teigiamoms emocijoms, pasisakyti, bendrauti, kurti.

Valentina Brazaitienė

Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.