Džiaugiamės, didžiuojamės, kad šiemet metų mokytoju tapo Juozas Savickas – kūno kultūros mokytojas ekspertas, jau tris dešimtmečius savo veiklą siejantis su Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos sportiniu gyvenimu.

Juozas Savickas 1991 metais baigė Lietuvos kūno kultūros institutą (dabar Lietuvos sporto universitetas) ir įgijo kūno kultūros dėstytojo kvalifikaciją. Mokytojas, įgijęs didžiulę patirtį pedagoginėje srityje, sugeba įkvėpti mokinių susidomėjimą mokslu bei paskatina aktyviai dalyvauti ne tik pamokose, bet ir viešajame gyvenime, geba sudominti jaunimą sportine veikla.

Jo treniruojami mokiniai puikiai atstovauja gimnazijai rajonui šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių varžybose, tampa šalies ir tarptautinių varžybų nugalėtojais.

Juozas Savickas – ne tik praktiškas, veržlus, iniciatyvus, nuolat ieškantis naujų ugdymo formų, atviras naujovėms, išmanantis pagrindines švietimo plėtros tendencijas, žinantis svarbiausius švietimo plėtros prioritetus, bet ir kritiškas, konstruktyviai mąstantis, gebantis savarankiškai apsispręsti, visą gyvenimą besimokantis, turintis individualų mokymo stilių, savarankišką tikslą ir viziją, žinantis, kaip to siekti, linkęs aktyviai bendradarbiauti.

Pasak mokytojo, respublikos ateitį gali užtikrinti tik išsilavinęs ir kūrybingas žmogus, gebantis konkuruoti šiuolaikinėje žinių visuomenėje. Jo siektina vizija – užtikrinti gerą švietimo prieinamumą visiems, deramą jo kokybę ir veiklos veiksmingumą, siekti, kad švietimo programos atitiktų mokinių ir visuomenės poreikius. Lanksti švietimo sistema turi sudaryti sąlygas žmogui visą gyvenimą mokytis ir tobulėti, nes tai stabilumo, didesnių galimybių ir asmeninės gerovės pagrindas.

Pateikiame Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių atsiliepimus, mintis apie mokytoją Juozą Savicką.

Santa Misiulytė (3Gd klasės mokinė): „Pedagogas – tai kvalifikuotas asmuo, ugdantis kitą asmenį. Mūsų gimnazijos kūno kultūros mokytojo eksperto, trenerio ši sąvoka neapibūdina. Mokytojas Juozas Savickas daug daugiau nei kvalifikuotas asmuo, ugdantis mus. Tai žmogus, daug bendraujantis su vaikais ne tik pamokų metu, bet ir popamokinėje veikloje, pasiruošęs išklausyti bet kuriuo metu, atsidavęs savo darbui, neskaičiuojantis jame praleistų valandų. Mokytojas stengiasi, kad kiekvienam, norinčiam sportuoti, būtų suteikta tokia galimybė. Jis visada patars ir atsižvelgs į mokinių fizinę būklę, bet niekada negalvos apie save. Negaliu nepaminėti vasaros sporto stovyklos Šventojoje, kai per treniruotę žaisdamas su mumis futbolą susižeidė koją.“

Deimantas Damkus (2Ga klasės mokinys): „Ačiū, mokytojau, treneri, už Jūsų darbą su manimi. Be Jūsų niekada nebūčiau tiek pasiekęs, kiek esu pasiekęs dabar. Ačiū, kad per visas varžybas visada buvote šalia ir mane palaikėte. Buvote šalia ir kai sekėsi, ir kai nesisekė. Ačiū už visus patarimus per treniruotes ar varžybas. Be jų nebūčiau laimėjęs tiek daug varžybų. Pamenate, kai pagerinau Lietuvos rekordą? Tąkart džiaugėmės abu. Visada išlikite toks linksmas, padedantis, supratingas žmogus.“

Gabrielė Grigaliūnaitė (3Gd klasės mokinė): „Puikus treneris, mokytojas, tikrai vertas Metų mokytojo vardo. Tiek pamokose, tiek treniruotėse jis atiduoda visas savo jėgas, tikėdamasis, kad pasieksime geriausių rezultatų.“

Karina Vlasovaitė (3Gd klasės mokinė): „Kas pasaulyje keičia žmogų? Mokytojas, kuris nuo mažų dienų moko būti doru žmogumi. Treneris – žmogus, kuris mane skatina tobulėti ir nepasiduoti iškilusiems sunkumams. Draugas – tai žmogus, kuriam gali išsipasakoti ir žinoti, kad visada liksi suprastas. Visi šie žodžiai apibūdina būtent Jus, mano Mokytojau! Ačiū Jums už viską: už paskatinimus, patarimus, gerą nuotaiką treniruočių metu ir, žinoma, už sunkias treniruotes, dėl kurių esu tik ištvermingesnė.“

Rugilė Urbonaitė (2Ga klasės mokinė): „Treneriui esu dėkinga už padrąsinimus varžybose, už palaikymą, už tai, kad turi kantrybės ne tik su manimi, bet su visais mokiniais, kurie sportuoja, nė vieno nenuvertina. Labai džiaugiuosi, kad mokytojas tapo Metų mokytoju, nes, mano nuomone, yra to vertas. Treneris labai šiltas, nuoširdus žmogus, visada geros nuotaikos, skleidžia pozityvą, malonu eiti į jo pamokas ar treniruotes. Jis stengiasi dėl mokinių, nori, kad jiems pasisektų, o jeigu ir nepasiseka, kad nenuvertintų savęs. Ačiū Jam už tai.“

Deimantas Matas (3Gc klasės mokinys): „Apie mokytoją galiu pasakyti tik gerus žodžius. Pradėjęs mokytis gimnazijoje supratau, kad kūno kultūros pamoka gali būti įdomi bei naudinga. Jei reikia pagalbos sportuojant (ir ne tik), visada galima kreiptis į šį mokytoją. Juozas Savickas – maloniausias mokytojas iš visų!“

Kamilė Smilgytė (4Gc klasės mokinė): „Apie šį mokytoją galiu pasakyti tik pačius gražiausius žodžius! Tai labai geros širdies žmogus. Žinau, kad, jei reikia pagalbos, visada galima į jį kreiptis. Mokytojas padeda jaunimui siekti savo tikslų, pareigingai atlieka savo darbą, siekia išugdyti daug gerų sportininkų. Smagu, kad visada skatina eiti sportuoti, visada pasiteirauja, ar sportavau per vasarą ar per atostogas... Rūpinasi... Tikrai vertas GERIAUSIO Metų mokytojo vardo!“

Emilė Lebedevaitė (2Ga klasės mokinė): „Linkiu ir toliau mylėti savo darbą, nepasiduoti ir mokyti kitus. Linkiu užauginti tokius pat nuostabius sportininkus, kokius užauginote mus. Mokytojau, ir toliau motyvuokite mokinius siekti savo tikslų ir svajonių. Neleiskite baimėms ir nelaimėms sutrukdyti daryti tai, ką Jūs mėgstate. Linkiu kantrybės. Atleiskite už nelankytas treniruotes ir toliau skleiskite gerą nuotaiką.“

Faustas Juozapavičius (3Ga klasės mokinys): „Tai ne tik mokytojas, treneris, bet ir labai geras žmogus, galintis padėti bet kuriuo klausimu.“

Rokas Spulginas (2Ga klasės mokinys): „Mano nuomone, mūsų kūno kultūros mokytojas yra vienas labiausiai atsidavusių savo darbui mokytojų mūsų gimnazijoje. Jis aukoja daug savo brangaus laiko mus treniruodamas, važiuodamas su mumis į varžybas, mus motyvuodamas, nors ne visada būna noro bėgti bei stengtis. Stebiuosi mokytojo atsidavimu gimnazijos sportininkams. Pamenu, kaip vasarą sporto stovykloje mokytojas susižeidė koją žaisdamas futbolą, bet kovojo iki galo ir vis tiek laimėjo.“

Roberta Veršinskaitė (3Gd klasės mokinė): „Mielas Mokytojau, ačiū Jums už stiprybę, už kantrybę su manimi, už tai, kad tikite manimi, kad niekada neleidžiate pasiduoti kad ir kaip kartais būna sunku. Visada išklausote, niekada nesmerkiate dėl blogų rezultatų, palaikote bet kokioje situacijoje. Dėkoju Jums, nes tik Jūsų dėka varžybose užimu prizines vietas.“

Ingrida Jocaitė (3Gd klasės mokinė): Mielas Mokytojau, sveikinu Jus tapus Metų mokytoju. Manau, tikrai to nusipelnėte. Jūsų pastangos nenuėjo veltui. Kasdien stengiatės dėl kiekvieno savo mokinio, skatinate, liepiate nepasiduoti, kovoti dėl savo tikslų, kad ir kaip tai sunku. Jūs visada mus drąsinate per varžybas, sakote, kad viskas bus gerai, kad negalima pasiduoti. Ir taip, tai tiesa, juk ne visada galima laimėti. Kartais reikia ir pralaimėti, kad kitą kartą stengtumėmės labiau ir tas laimėjimas būtų dar malonesnis. Jūs niekada neleidžiate pasiduoti, nenuleidžiate rankų dėl mūsų, visada esate pilnas gerų norų, idėjų, rašote įvairius projektus, kad tik mums padėtumėte. Kartais stebiuosi, iš kur pas Jus tiek motyvacijos. Ir galiausiai suprantu, kad į mus dedate visas savo viltis, branginate ir mylite mus kaip savo vaikus. Tad noriu Jums palinkėti išlikti visada stipriam, kantriam, padedančiam mokiniams siekti tikslo, nepasiduoti menkiausiai nesėkmei.“

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenės vardu linkime ir toliau būti dosniam savo mokiniams šypsena, apkabinimu. Būkite turtingas jų akių šviesa ir šypsena. Branginkite rankų šilumą ir aukite kartu su jais... Vis aukštyn ir aukštyn...

Asta Mazūraitė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja