Jei miesto taryba priims siūlomą įstatymą, lojančius šunis, ūžiančius oro kondicionierius, iš automobilių, barų ir klubų griaudėjančią muziką, taip pat statybos darbų keliamą triukšmą pritildys baudos.

M.Bloombergas pažymėjo, jog naujoji tvarka, "suderindama statybų ir plėtros poreikį bei viliojantį naktinį gyvenimą su niujorkiečiams priklausančia teise į ramybę ir tylą", netrukdys Niujorkui išlikti gyvybingu didmiesčiu.

Niujorko gyventojai piktinosi praėjusias metais mero paskelbtu draudimu rūkyti baruose, teigdami, kad į gatvę užtraukti dūmo išėję lankytojai garsiai kalba.

Pagal siūlomą įstatymą policija ir triukšmo inspektoriai vadovausis "sveiku protu", užuot naudoję garso matuoklius decibelams nustatyti. Baudos bus skiriamos už kiekvieną garsą, kuris dienos metu aplinkos triukšmo lygį padidins dešimčia, o nakties metu - septyniais decibelais.

Balsavimo data dar nenustatyta.

Prieš du metus Niujorke jau buvo imtasi kovos su triukšmu priemonių. Tuomet operacijos "Tyli naktis" metu buvo patikrinti 24 triukšmingi rajonai ir išrašyta 34 tūkst. baudos kvitų.

Tačiau ši kampanija nepadėjo sumažinti triukšmo iki norimo lygio.

Niujorko nusiskundimų linijoms dėl triukšmo gyventojai skambina dažniau, negu dėl kitų problemų - maždaug tūkstantį kartų per dieną.