1946 metais atidarytas gulagas veikė iki pat 1987-ųjų, kai paskutinę likusią sovietinę politinių kalinių stovyklą buvo įsakyta uždaryti. Joje kalėjo tokios asmenybės kaip žmogaus teisių gynėjas Sergejus Kovaliovas ir Izraelio statybos ministras Natanas Sharansky.

Minėtąjį turistinį projektą įgyvendina Urale įsikūrusi grupė "Permtourist" ir politinių represijų muziejus "Perm-36", laikraščiui "Kommersant" sakė muziejaus direktorė Tatjana Kursina.

Kaip teigia Vakarų istorikai, Lenino įsakymu vykdytos represijos ir žiaurumu garsėjęs Stalino režimas nusinešė iki 30 mln. žmonių gyvybių, dauguma jų mirė NKVD kontroliuotose prievartinių darbų stovyklose, vadintose gulagais.