Įstatymas dėl pasų keitimo Lenkijoje buvo priimtas 1997 metais; tada buvo nuspręsta, kad asmens dokumentai bus keičiami nuo 1999-ųjų, bet vėliau ši data buvo nukeliama, ir naujus asmens dokumentus pradėta išduoti 2001 metų sausio 1 dieną.

Naujus pasus jau gavo 2,5 mln. lenkų, tačiau tik nuo balandžio mėnesio jie išduodami be anglų kalbos klaidos. Dviejų milijonų lenkų pasuose yra angliškas užrašas "Parent's given names" ("Tėvo vardas"), kurio vietoje iš tikrųjų turėtų būti užrašas "Parents' given names" ("Tėvų vardai").

Dėl ministerijos vertėjo klaidos visus šiuos pasus teks pakeisti, o išlaidas turės padengti Vidaus reikalų ir administracijos ministerija. Nepatogumų patirsiančių lenkų pasipiktinimą galbūt apmalšinsnaujas ministerijos nutarimas, pagal kurį nuo šio pirmadienio nebūtina asmeniškai pateikti dokumentus pasui pakeisti.

Prašymą, valstybinio mokesčio ženklą, dvi nuotraukas ir mokesčio už paso pakeitimą kvitą galima pasiųsti paštu. Tiesa, atsiimti naują pasą kiekvienas Lenkijos pilietis privalės asmeniškai.