Pilietiškumo ugdymas per emocijas ir patirtį

Vilniaus privati gimnazija remiasi panoraminio mokymo principu, kuriuo temos yra gvildenamos per įvairias disciplinas. Toks mokymo būdas skatina ne tik įgyti žinių ar ugdyti įgūdžius, bet ir kvestionuoti, reflektuoti, patirti, išjausti ir suvokti, kodėl tai yra svarbu. Tokiu mokymo modeliu bus ugdomas ir vaikų pilietiškumas.

Foto: Eimantas Genys

Gimnazijos veiklų vadovė Agnė Liubertaitė–Amšiejė teigia: „Tokios vertybinės temos kaip pilietiškumas turi būti išjaustos. Mums svarbiausia, kad vaikai suprastų, kad pajaustų, nes to neįmanoma išmokti vien tik iš vadovėlių. Iš vadovėlių galima išmokti istorines datas. Tam, kad susidėliotų teisingas vertybinis stuburas, vaikai turi būti motyvuojami sėkmingu pavyzdžiu. Mūsų galva vienas geriausių pavyzdžių yra mūsų kaimynai – kariūnai. Su jais visais šiais metais mes gvildensime panoraminio ugdymo pilietiškumo projektą, kuris prasideda nuo Lietuvos kariuomenės dienos. Šiais metais mūsų mokykloje pilietiškumas bus ugdomas per patirtį, per emocijas ir per labai stiprų pavyzdį šalia.“

Foto: Eimantas Genys

Laisvė ir atsakomybė yra neatsiejamos

Pasakodama apie šį projektą gimnazijos veiklų vadovė pabrėžia, jog jo metu pagarba ir meilė Lietuvai bus iškeliama ypač aukštai ir bus ne tik apie tai kalbama, bet ir tuo gyvenama. Pilietiškumas bus ugdomas per patyrimą – gyvu kitų pavyzdžiu rodoma pilietiškumo svarba.

Foto: Eimantas Genys

Mokiniams bus suteikiama galimybė susipažinti su asmenybėmis, kurios išgyveno svarbius Lietuvai istorinius įvykius ir gali savo patirtimi perteikti laisvės vertybę. „Akademijos kariai ir dėstytojai pasidalins žiniomis apie kariuomenės ir valstybingumo istoriją – kaip viskas vyko, kodėl tai įvyko. Galimybė susipažinti su tomis asmenybėmis ir išmokti iš jų patirties ir yra laisvė,“ – teigia Gimnazijos veiklų vadovė.

Foto: Eimantas Genys

Pašnekovė taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog dažnai vaikai žino savo teises ir laisves, tačiau ne taip dažnai atsimena atsakomybes. „Šio projekto metu mes norime, kad mokiniai suprastų, kas iš tiesų yra laisvė, kokias atsakomybes ji neša ir kokį vertybinį pagrindą turi, nes laisvė ir atsakomybė yra neatsiejamos.“

Foto: Eimantas Genys


Vilniaus privačios gimnazijos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos draugystė

„Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir mūsų puoselėjamos vertybės įkvepia mokyklas ir jaunimą. Šalies gynyba – mūsų visų pareiga, būti pilietišku šalies gyventoju, privilegija, už kurią esame dėkingi šią laisvę gynusiems ir iškovojusiems,“ - dalinasi Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininkas pulkininkas Juozas Kačergius.

Foto: Eimantas Genys

Bendro projekto metu Vilniaus privati gimnazija ir Lietuvos Karo akademija yra numačiusi daug bendrų veiklų vaikų pilietiškumui ugdyti. „Drauge su kariūnais kursime vaizdo klipą, skirtą sausio 13 d. pasipriešinimui. Mūsų mokiniai drauge su kariūnais išrinks apie 15 asmenybių, kurios gali perteikti tą laisvės vertybę. Tai yra žmonės, kurie šiuo metu dar yra gyvi ir gali pasidalinti tuo, kas vyko sausio 13-ąją. Klipas bus skirtas mūsų tautai,“ - dalinasi Agnė Liubertaitė–Amšiejė. Taip pat bus minimos ir kitos svarbios Lietuvai dienos.

Foto: Eimantas Genys


Padėka tiems, kurie saugo ir globoja

Vilniaus privati gimnazija su savo mokiniais siekdama padėkoti tiems, kurie saugo, palaiko ir globoja iškepė didelį pyragą lapkričio 23 d. sveikindama kariūnus su jų diena. „Nuoširdžiai dėkojame mūsų kaimynams – Vilniaus privačios gimnazijos moksleiviams, už nuoširdžius sveikinimus Lietuvos kariuomenės dienos proga,“ – moksleiviams dėkojo Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininkas pulkininkas Juozas Kačergius.

Foto: Eimantas Genys