NMS sukuria atvirą platformą visų suinteresuotų grupių dialogui bei nuosekliai veda link bendrų sutarimų ir vizijos, kurios šiandien itin stinga. Šio susitarimo sėkmę lemia visų dalyvaujančių grupių motyvacija sutarti ir rasti kompromisus miškų politikos klausimais.