Parama leido įgyvendinti seniai užsibrėžtus tikslus

2015 metų birželį paraišką KPP veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“ užpildžiusi pienines karves auginanti Aurelija Ramanauskienė iš Vilkaviškio rajono, gauta parama džiaugėsi jau tų pačių metų spalį, o dar po mėnesio jai su šeima pavyko įgyvendinti planą įsigyti naują, modernų traktorių.

„Ūkį įregistravau dar 2012 metais, mat vis nusipirkdavome po keletą hektarų žemės. Įdėjome daug pastangų ir darbo. Kai teikėme paraišką paramai, jau turėjome 14 ha ūkinės žemės, iš jų – 11 ha nuosavos. Kadangi auginame 7 pienines karves, natūralu, kad joms reikia daug ploto, tinkamos žemės, o su sena technika apdirbti ūkio plotus darėsi vis sudėtingiau. Gavę paramą, įsigijome naują traktorių, kuris ne tik padeda sutaupyti laiko dirbant žemę, bet ir gerokai sumažina kuro sąnaudas, kas prisideda prie mūsų siekio tausoti gamtą“, – pasakoja ūkininkė.

Pildant paraišką pirmą kartą, anot ūkininkės, sunkumų nepasitaikė, mat iš karto buvo nuspręsta kreiptis į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistus, kurie supažindino su visomis reikiamomis sąlygomis. A. Ramanauskienė tikina, jog įgyvendinus priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, atsivėrė durys didesnių planų realizavimui.

„2015 metais kreipiantis dėl pirmosios paramos supratome, kad ES ūkininkams skiriamos lėšos iš tiesų gali padėti dar labiau patobulinti ūkį ir taip ne tik palengvinti, bet ir efektyvinti ūkininkavimo procesus. Todėl nusprendėme naudotis visomis KPP suteikiamomis galimybėmis ir kreiptis paramos kitoms veiklos sritims. Šiais metais baigsime įgyvendinti projektą pagal „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ veiklos sritį, kurios dėka įsigijome dar galingesnį traktorių bei keletą reikalingų padargų. Nauja technika labai pakėlė ūkio našumą, gyvybingumą bei darbo produktyvumą“, – džiaugiasi ūkininkė.

Ji taip pat priduria, kad bendradarbiavimas su NMA atstovais ir sėkmingas pirmojo projekto pagal KPP veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimas buvo puikus startas ir varomoji jėga, kuri paskatino dažniau domėtis ES teikiamomis galimybėmis. A. Ramanauskienė tikisi kreiptis dėl paramos ir kitais metais.

Svarbiausi paraiškos teikimo kriterijai

Pasekti ūkininkės A. Ramanauskienės pavyzdžiu ir pretenduoti į ES paramą kviečiami visi Lietuvos smulkieji ūkininkai – paraiškos dėl paramos renkamos nuo šių metų gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Šiuo periodu priimamos pienine galvijininkyste bei kita žemės ūkio veikla užsiimančių ūkininkų paraiškos, o dokumente būtina nurodyti, kokiai veiklai prašoma paramos.

Foto: Organizatorių nuotr.

NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Regionų koordinavimo skyriaus patarėja Ana Suboč paaiškina, jog teikiant paraišką, pareiškėjai privalo susipažinti su paramos įgyvendinimo taisyklėmis bei reikalavimais ir atkreipti dėmesį, kad pienininkystės ūkio sektoriui ir kitiems sektoriams taikomi nevienodi atrankos paramai gauti kriterijai.

„Pareiškėjams, kurie kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei, primename, jog paraiškos teikimo momentu pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius ūkyje turėtų būti nuo 3 iki 9, o valdos ekonominis dydis, tik pagal šiuos gyvulius, turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio. Kitų žemės ūkio sektorių atstovams, teikiant paraišką, reikia patikrinti, ar jų įregistruotos valdos dydis paraiškos teikimo metu patenka į 4 000–7 999 eurų ribą. Pastaruoju atveju, už paslaugas žemės ūkiui gautos pajamos turėtų sudaryti mažiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio“, – sąlygas patikslina A. Suboč ir papildo, jog minėtus reikalavimus ūkininkai turėtų išlaikyti arba viršyti nuo paraiškos pateikimo dienos iki pat verslo plano įgyvendinimo pabaigos, o jį pradėti įgyvendinti būtina per 9 mėnesius nuo teigiamo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Svarbu paminėti, jog valdos ekonominis dydis ir karvių skaičius bus nustatomas iš ŽŪIKVC gaunamos valdos ekonominių dydžių ataskaitos 2021 m. sausio 1 d.

NMA atstovė taip pat primena, kad prieš teikiant paraišką, būtina savo vardu būti įregistravus valdą bei ūkininko ūkį ir, bent paskutiniais metais iki paraiškos pateikimo metų, deklaruoti pasėlius ar registruoti ūkinius gyvūnus.

Bendrai – daugiau nei 15 mln. Eur

Pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, pieninę galvijininkystę vystantiems ūkininkams numatyta skirti 5 mln. Eur, o plėtojantiems kitą žemės ūkio veiklą – 10 231 248 Eur. Didžiausia paramos suma, kurią gali gauti į paramą pretendavęs ir kriterijus atitikęs ūkininkas, siekia net 15 tūkst. Eur.

Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento atstovė A. Suboč paaiškina, jog paramos išmoka mokama dviem dalimis. Pirmosios – 80 proc. lėšų – ūkininkas sulaukia, kai priimamas sprendimas jam skirti paramą, o likusi – 20 proc. – mokama kitais metais po tinkamo verslo plano įgyvendinimo.

„Jei pasitaikytų atvejis, kai verslo planas įgyvendinamas netinkamai, antroji paramos dalis ne tik būtų neskiriama, bet ir jau išmokėtą dalį tektų sugrąžinti. Būtent todėl ūkininkams privalu itin aiškiai apgalvoti verslo planą, teisingai numatyti investicijas (jas laiku apmokėti ir pristatyti į ūkį), valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc. bei pasiekti visus numatytus plėtros tikslus ir rodiklius“, – rekomenduoja A. Suboč.

Kur teikti paraišką?

Karantino metu paraiškos gali būti teikiamos elektroniniu būdu Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje zumis.lt bei NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, kurių sąrašą galima rasti nma.lt.