Tačiau išeitimi gali tapti Tarptautinio bakalaureato (angl. International Baccalaureate) programa, pagal kurią mokyti vaikus šiemet teisę įgijo Karalienės Mortos mokykla. Karalienės Mortos mokyklai vadovaujančios Jurgos Busilienės teigimu, Tarptautinio bakalaureato diplomo programa ne tik suteikia gilių akademinių žinių, bet ir ugdo asmenybę, ruošia vaiką gyvenimui baigus mokyklą bei padeda pasirinkti tolimesnes studijas, atsižvelgiant į individualius vaiko gebėjimus, polinkius ir stiprybes.

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa visame pasaulyje yra vertinama kaip gero išsilavinimo standartas, o išduotus diplomus pripažįsta bei vertina daugybė aukštųjų mokyklų visame pasaulyje. Organizacijos „International Baccalaureate“ duomenimis, kasmet jų programą baigę abiturientai savo paraiškas siunčia į maždaug 3300 aukštojo mokslo įstaigų 90 valstybių.

Gabiems ir motyvuotiems – stipendija

Anot Karalienės Mortos mokyklos direktorės, Tarptautinio bakalaureato sertifikato gavimas yra išties reikšmingas įvykis, kadangi jis pratęsia dar darželyje „Vaikystės sodas“ diegiamą visapusį asmenybės ugdymą, akademinius pasiekimus, o gimnazijoje padeda susidėlioti karjerą ir atveria norimų universitetų duris.

J. Busilienė pažymi, kad Karalienės Mortos mokykla kitiems mokslo metams skiria specialias stipendijas gabiems ir motyvuotiems mokiniams, kurios leis prisijungti prie minėtos programos tiems, kurie stokoja tokių galimybių.

„Norime, kad kuo daugiau vaikų turėtų plačias galimybes. Deja, ne visos šeimos gali mokėti už ugdymą privačioje mokykloje, tad šiemet nutarėme įsteigti penkias Karalienės Mortos mokyklos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos stipendijas. Jas gavę vaikai prisijungs prie būsimų mūsų mokyklos vienuoliktokų ir taps pirmąja Tarptautinio bakalaureato absolventų laida Karalienės Mortos mokykloje“, ─ pasakoja mokyklos vadovė.

Į stipendiją gali pretenduoti gabūs ir motyvuoti mokytis bei pasiekti gerų rezultatų vaikai iš šeimų, kurios negali skirti lėšų mokslui privačioje mokykloje. Stipendija bus skirta penkiems būsimiems vienuoliktokams, kurie nuo rudens pradės mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą.

Jurga Busilienė
Foto: Organizatorių nuotr.

Verta rinktis studijuosiantiems tiek Lietuvoje, tiek užsienyje

Kadangi Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra tarptautinė programa, Karalienės Mortos mokyklos moksleiviai mokysis itin panašių dalykų kaip ir mokiniai JAV, Olandijoje, Indijoje ar Brazilijoje. Anot J. Busilienės, nepaisant to, jog kiekvienoje šalyje atsiranda tam tikri nacionaliniai ypatumai, bet mokiniui keliami lūkesčiai yra tokie patys, o puikiai angliškai kalbantys mokiniai atkakliai siekia aukštų akademinių rezultatų, tampa atsakingais bendruomenės nariais, mokykloje auga kaip globalaus pasaulio piliečiai, išsiugdo suvokimą, kad mokymasis nenutrūksta visą gyvenimą ir turi platesnį pasirinkimą studijoms po mokyklos.

„Programą baigęs mokinys turi platesnę perspektyvą, suvokia platesnį tarptautinį kontekstą, geba sieti dalykus ir juos suvokia tarpkultūrinio dialogo prasme. Štai kodėl šis diplomas yra itin vertinamas geriausiuose pasaulio universitetuose bei pripažįstamas įvairiose pasaulio vietose kaip itin kokybiško išsilavinimo standartas. Dar svarbiau, kad visiems pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą besimokantiems mokiniams taikomi tie patys vertinimo standartai ir kriterijai, todėl jų rezultatai gali būti palyginami tarpusavyje“, ─ sako pašnekovė.

J. Busilienė priduria, kad nors Tarptautinio bakalaureato diplomas itin pravartus užsienyje žinias gilinti ketinantiems moksleiviams, tokie mokslai labai naudingi ir Lietuvoje ketinantiems studijuoti jaunuoliams.

„Tarptautinio bakalaureato diplomo programa sėkmingiau nei kitos programos lavina mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, gerina tyrinėjimo įgūdžius, moko reflektuoti, efektyviai ir prasmingai komunikuoti, spręsti sudėtingas problemas, įveikti kylančius iššūkius. Akivaizdu, kad tokie įgūdžiai bus itin naudingi ateityje, nepriklausomai nuo pasirinktų studijų“, ─ įsitikinusi J. Busilienė.

Anot pašnekovės, pernai publikuotas Oksfordo universiteto tyrimas parodė, jog mokiniai Australijoje, Anglijoje ir Norvegijoje, kurie mokėsi pagal Tarptautinio bakalaureato programą, pasižymėjo gerokai aukštesniu kritinio mąstymo lygiu nei jų bendraamžiai, besimokantys pagal kitas programas.

„Šios unikalios ugdymo programos nauda yra akivaizdi, o tą pagrindžia ir moksliniai tyrimai. Todėl džiaugiamės nuo šiol galėdami ir savo mokiniams pasiūlyti dar vertingesnę bei visapusiškai lavinančią metodiką, padedančią atverti plačių karjeros galimybių tarptautinėje rinkoje“, ─ teigia Karalienės Mortos mokyklos vadovė.

Baigiamųjų egzaminų vertintojai – užsienyje

Moksleiviai, besimokantys pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą, visus dalykus, išskyrus lietuvių kalbą, mokosi angliškai. Todėl stojant į universitetą užsienyje nebereikės papildomų anglų kalbos žinių įrodymų ar testų.

„Ši programa skirta auginti mokinio pasitikėjimą savimi, jo savarankiškumą, motyvaciją siekti tikslo, atkaklumą bei kritiškumą. Visgi ugdant šias savybes mokiniui tikrai reikės pasistengti, nes programa nėra lengva. Tačiau susitelkimas į tikslą, kliūčių įveikimas su mokytojų bei visos aplinkos palaikymu tikrai atsiperka“, ─ sako J. Busilienė.

Karalienės Mortos mokyklos vadovės teigimu, moksleiviai gali patys individualizuoti programą – pagal savo pomėgius, ambicijas bei planus jie rinksis mokytis 6 dalykus. Nepriklausomai nuo pasirinkimų, bus ir 3 privalomi komponentai: pažinimo teorija, išplėstinis rašinys ir projektinė CAS (kūryba, sportas, socialinis darbas) veikla.

„12 klasėje mūsų abiturientai laikys ne valstybinius, o Tarptautinio bakalaureato baigiamuosius egzaminus. Darbai bus vertinami ne Lietuvoje, o egzaminų rezultatai pripažįstami pasaulyje kaip išsilavinimo kokybės standartas. Lietuvoje toks diplomas prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji egzaminai – brandos egzaminams. Yra patvirtintos ir taisyklės, pagal kurias Tarptautinio bakalaureato egzaminų pažymiai konvertuojami į Lietuvoje galiojančią šimtabalę sistemą“, ─ akcentuoja pašnekovė.

Foto: Organizatorių nuotr.

J. Busilienė pastebi, kad prieš Tarptautinio bakalaureto egzaminus mokytojai, įvertinę mokinio pasiekimus ir gabumus, rašo numanomą jo įvertinimą ir dalis universitetų pagal šį rodiklį patys iš anksto ieško būsimų studentų.

Nuo paraiškos iki patvirtinimo – pusantrų metų

J. Busilienė atskleidžia, kad Karalienės Mortos mokyklai prireikė pusantrų metų, jog mokykla taptų pasaulinės Tarptautinio bakalaureato mokyklų bendruomenės dalimi. „Procesas buvo ilgas, tačiau sklandus. Pokyčius vertinome ne kaip prisitaikymą prie naujų reikalavimų, o kaip mūsų veiklos tobulinimosi dalį, tęstinumą. Tad mums svarbus ne tik gautas patvirtinimas, bet ir tas kelias, kurį nuėjome link jo stiprindami mūsų mokyklą ir telkdami tiek mokytojų, tiek vaikų ir tėvų bendruomenę“, ─ pasakoja J. Busilienė.

Speciali vertinimo komisija yra numačiusi beveik 80 standartų, kuriuos turi atitikti kiekviena Tarptautinio bakalaureato programoje dalyvauti norinti mokykla. Vertinami ne tik mokyklos resursai, ugdymo filosofija, vertinimo sistema, administracijos siekiai, bet ir pedagogų pasirengimas, tėvų, mokinių motyvacija bei norai.

Tarptautinio bakalaureato organizaciją (IBO) 1968 metais Ženevoje įkūrė grupė progresyvių ir talentingų švietimo entuziastų, kurie siekė įtvirtinti kitokį, labiau į tarptautinę bendruomenę orientuotą požiūrį į švietimą. Nuo to laiko pagal standartizuotas Tarptautinio bakalaureato programas mokoma keliuose tūkstančiuose griežtą autorizacijos procesą įveikusių pasaulio mokyklų.