NMA informuoja, jog ūkininkai, turintys nenašių, dirvonuojančių ar sunkiai dirbamų žemių, yra kviečiami nuo kovo 29 d. iki birželio 25 d. teikti paraiškas paramai jas apželdinti mišku gauti. Tai pirmasis paraiškų priėmimo etapas šiais metais, jam skirta daugiau nei 8 mln. eurų paramos lėšų.

Utenos rajono ūkininkas Klemensas Drublionis paraišką paramai gauti teikė dukart – pirmą kartą dar 2009 m. o antrąjį – jau 2019-asiais. Abu kartus parama jam buvo suteikta. Tai, pasak pačio ūkininko, per kiek daugiau nei dešimtmetį leido jam išplėtoti daugiau nei 7 hektarų mišką.

„Senais laikais atgavęs žemę pradėjau joje sėti grūdines kultūras. Deja, ilgainiui ši veikla pasirodė nuostolinga – kuras, technika, trąšos ir herbicidai kainavo brangiai, o žemės našumas nesiekė net 28 balų. Tokios žemės dirbti neapsimokėjo“, – pasakoja K. Drublionis.

Ūkininkas pamena tuomet pirmą kartą išgirdęs apie NMA administruojamą Lietuvos kaimo plėtros programą. „Įsigilinęs į sąlygas ir sulaukęs išsamių konsultacijų iš agentūros specialistų, užpildžiau paraišką paramai savo žemės apželdinimui mišku gauti ir, kaip žinia, jos sulaukiau“, – prisimena Utenos rajono ūkininkas.

Šiandien K. Drublionis džiaugiasi savo tuometiniu sprendimu – už paramos lėšas pasodinti sodinukai puikiai prigijo, dabar jau daugiau nei 10 metų amžiaus turinčiame miške auga eglutės, beržai ir kiti medžiai. „Sodinant miškus prisidedame prie tvaraus vystymosi, daugiau žalumos skatina lėtesnę klimato kaitą ir švaresnį orą mūsų ateities kartoms“, – džiaugiasi miško savininkas.

Remiama ilgaamžė miško plėtra

Šiemet į paramą pretenduoti gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir turintys parengtą miško želdinimo ir žėlimo projektą, patvirtintą VĮ Valstybinių miškų urėdijos. Taip pat pretenduoti gali ir šalies savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. Paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema – ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt.

NMA Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Gudonė pabrėžia, kad esminis paramos tikslas – ugdyti naujus ilgaamžius miškų masyvus. „Dėl šios priežasties paramos negali tikėtis asmenys, kurie ketina sodinti trumpos rotacijos želdinius, taip pat kalėdinių eglučių ir kitų greitai augančių medžių“, – sako J. Gudonė.

Pasak jos, pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ bus remiamas naujo miško veisimas, jau įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas, taip pat miško atsodinimas, jei pirmaisiais želdinių arba žėlinių augimo metais dėl ekstremaliojo įvykio jis buvo pažeistas.

Taip pat pareiškėjai turės atitikti paraiškų atrankos kriterijų reikalavimus. Už atitiktį paraiškų atrankos kriterijams suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Paraiškų atrankos kriterijai skelbiami veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Iš viso patvirtintos 763 paraiškos, kuriose bendra prašoma suma sudaro 15,11 mln. eur.

Informacija infografikui:

Skelbiamas paraiškų rinkimas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Paraiškos bus renkamos nuo 2021 m. kovo 29 d. iki birželio 25 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau nei 8 mln. eurų paramos lėšų.

Kas remiama?

Naujo miško veisimas, jau įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas, taip pat miško atsodinimas, jei pirmaisiais želdinių arba žėlinių augimo metais dėl ekstremaliojo įvykio jis buvo pažeistas.

Kas gali teikti paraiškas?

Juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą ir turintys parengtą miško želdinimo ir žėlimo projektą, patvirtintą VĮ Valstybinių miškų urėdijos.

Savivaldybės, kurios žemę valdo patikėjimo teise.

Išmokų dydžiai

Išmokų dydžiai priklausomai nuo medžių rūšinės sudėties siekia nuo 1246 iki 3651 Eur už 1 ha įveisimui, o želdinių/ žėlinių apsaugai ir ugdymui nuo 163 iki 433 Eur už 1 ha.