Svarbu atkreipti dėmesį, jog NUCTECH įrangą jau pasirinko Šveicarijos, Prancūzijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Estijos, Slovėnijos ir kitų Europos šalių oro uostai. Pažymėtina, kad kai kurios minėtos šalys taip pat naudoja ir kitų gamintojų įrangą. Tiekėjams sudaromos skaidrios ir lygios teisės konkuruoti viešuosiuose pirkimuose ir laimi tas, kurio pasiūlymas geriausias. Taigi jei ta pati įranga nekelia nacionalinio saugumo grėsmių minėtoms šalims, ir jos pasirenka NUCTECH gaminamą įrangą, dėl kokių objektyvių priežasčių ta pati įranga Lietuvoje tampa nesaugi?

NUCTECH gamina tik patį rentgeno įrenginį ir jo valdymo bei rentgenografinių vaizdų analizės programinę įrangą. Rentgeno įrenginys tiesiog sugeneruoja rentgenografines nuotraukas, kurios vėliau perduodamos ir saugomos naudojant kitų gamintojų kompiuterinę (Hewlett-Packard, DELL), programinę (Windows Server, Microsoft Windows, Microsoft SQL Server) ir tinklo įrangą (Cisco Systems). Visų komponentų administravimo ir prieigos teisės yra perduodamos pirkėjui. Gamintojas neturi jokių galimybių nuotoliniu būdu prisijungti prie bet kurio iš įrangos komponento.

Tik skaidrus ir lygus dialogas paskatins technologinį ir skaitmeninį šalies proveržį. Tai ypač aktualu Europai, kuri išgyvena skaitmeninę transformaciją ir siekia tapti pasauliniu skaitmeninės ekonomikos pavyzdžiu. Šiai pertvarkai reikalingas skaidrus ir lygus dialogas, kuriame pagrindiniai elementai turi būti ne politika, o kokybė ir technologinis tobulumas. NUCTECH kompanija, vykdydama savo veiklą Europos Sąjungoje ir užtikrindama, kad gaminama įranga atitiktų visus Europos Sąjungoje galiojančius kokybės ir saugumo reikalavimus, 2005 m. Lenkijoje, Varšuvoje, atidarė rentgeno kontrolės sistemų gamyklą, kuri 2018 m. buvo išplėsta ir tapo didžiausia tokio tipo įrangos gamykla Europoje (Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o.). 2017 m. NUCTECH įsteigė dukterinę kompaniją Nyderlanduose, Roterdame (Nuctech Netherlands B.V.), kuri atsakinga už aukščiausio lygio mokslinius tyrimus ir plėtrą. Įkūrusi gamyklą ir tyrimų padalinį Europos Sąjungoje, vadovaudamasi čia galiojančiais standartais ir teisės aktais, kompanija užsitikrino klientų pasitikėjimą visoje Europos Sąjungoje.

Tai ne tik sukuria darbo vietas vietos darbuotojams ir tiekėjams, užtikrina trumpesnį gamybos ciklą bei mažesnes gamybos sąnaudas. Be aukšto funkcionalumo ir našumo, duomenų saugumas yra pagrindinė NUCTECH produkto strategijos dalis. Per šį laiką nė vienas iš NUCTECH klientų nepranešė apie jokius su duomenų saugumu susijusius įvykius.

NUCTECH įranga, kurią pasirinko didieji Europos oro uostai, Lietuvoje galimai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Rentgeno kontrolės įranga turėtų būti įsigyjama objektyviai vertinant pagrįstas grėsmes nacionaliniam saugumui, atsižvelgiant į įrangos technines savybes, kainą, atsarginių dalių pristatymo terminus, techninės priežiūros ir palaikymo sąlygas. Galimos grėsmės turėtų būti vertinamos vadovaujantis aiškiais kriterijais ir remiantis patikrintais faktais. Vien faktas, kad gamintojas yra Kinijos kompanija, neturėtų reikšti grėsmės nacionaliniam saugumui - Kinijos kompanijų įrangą ar jų gaminamus komponentus naudoja beveik visi pasaulio gamintojai, įskaitant, bet neapsiribojant, automobilių, kompiuterių, IT technologijų, komunikacijų, mobiliųjų telefonų ir kiti gamintojai. Galima rizika ir grėsmė nacionaliniam saugumui turi būti vertinama remiantis ne viešųjų ryšių specialistų straipsniais, politikų pasisakymais ar vienos šalies savo gamintojų protekcionizmu, bet techniniais duomenimis, patikrintais faktais ir ekspertų išvadomis. Jei Jungtinės Karalystė, turėdama savo analogiškos įrangos gamintoją (Smiths Detection), nemato grėsmių naudojant kito gamintojo (NUCTECH) įrangą ir sudaro skaidrias ir lygias teises gamintojams dalyvauti viešuosiuose oro uostų konkursuose, kodėl Lietuvoje prisidengiant nacionalinio saugumo faktoriumi dirbtinai mažinama gamintojų konkurencija?

Europos civilinės aviacijos konferencija (angl. European civil aviation conference, ECAC) yra tarpvyriausybinė organizacija, įsteigta Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Europos Tarybos. ECAC misija yra skatinti tolesnį saugios, veiksmingos ir tvarios Europos oro transporto sistemos kūrimą. Visi sprogmenų aptikimo įrangos (EDS) gamintojai, norintys tiekti įrangą Europos šalių oro uostams, turi atitikti ECAC keliamus reikalavimus ir atlikti nepriklausomą įrangos testavimą. Atlikus įrangos testavimą ir patvirtinus atitikimą aviacinio saugumo reikalavimams, įranga ir jos gamintojas įtraukiamas į patvirtintų tiekėjų sąrašą. Sąrašas skelbiamas viešai ECAC svetainėje. NUCTECH kaip tiekėjas ir jo gaminama sprogmenų aptikimo įranga (EDS) yra įtraukti į ECAC patvirtintų gamintojų sąrašą. Taip pat įtraukti ir visi JAV, ir vienintelis Jungtinės Karalystės gamintojas. NUCTECH sprogmenų aptikimo įranga (EDS) taip pat yra įtraukta į Europos Sąjungos saugumo įrangos duomenų bazę. Įgyvendinant 2020 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/111 dėl civilinės aviacijos saugumo įrangos patvirtintų tiekėjų, įranga įtraukiama į minėtą duomenų bazę.

JAV gamintojus atstovaujančių tiekėjų, likusių antroje ir trečioje vietoje, pasiūlymų kainos yra apie 35% didesnės nei pirmoje vietoje esančio NUCTECH VĮ Lietuvos oro uostai viešajame pirkime dėl sprogmenų aptikimo įrangos išvykstančio bagažo patikrai (EDS). Įranga oro uoste veikia nepertraukiamai, o tam svarbus techninis palaikymas ir atsarginių dalių tiekimas. NUCTECH artimiausia gamykla Lenkijoje, Varšuvoje, t. y. tik mažiau nei 500 km nuo Vilniaus oro uosto. Nepagrįstais argumentais paremtas sprendimas dėl galimos grėsmės nacionaliniam saugumui ne tik atima galimybę iš VĮ Lietuvos oro uostai įsigyti techniškai, finansiškai ir palaikymo atžvilgiu geriausią įrangą, bet ir laiku įgyvendinti įsipareigojimus pereiti prie naujo standarto aviacinio saugumo patikros įrangos. Lietuvoje mėgstama lyginti įvairiausias gyvenimo sritis su Estija. Estijos Talino oro uostas ne tik įsigijo NUCTECH įrangą, bet jau sėkmingai ja naudojasi. Dėl to nekyla grėsmių nei Estijos nacionalinio saugumui, nei Estijos transatlantiniam bendradarbiavimui su JAV. Šalis vadovaujasi techninėmis žiniomis ir kompetencija paremtais sprendimais, o ne politikų samprotavimais apie įrangos keliamas grėsmes. Nepagrįstas draudimas NUCTECH tiekti įrangą reiškia tik tai, kad VĮ Lietuvos oro uostai turės mokėti brangiau, gamybos ir techninio palaikymo bazę, esančią šalia Lietuvos, iškeis į už Atlanto esančią gamyklą, ir užsisukus ilgai teismų karuselei, VĮ Lietuvos oro uostai įrangą turės keliais metais vėliau nei suplanuota.

NUCTECH kompanijos pagaminama rentgeno kontrolės įranga Lietuvoje eksploatuojama jau 14, o Europos Sąjungoje 17 metų. Pirmoji šio gamintojo sistema buvo įrengta Lietuvoje 2007 m., nuo to laiko dar šešiuose Lietuvos pasienio kontrolės postuose buvo įrengta to paties gamintojo įranga. Naujausia sistema įrengta 2020 m. pabaigoje. Svarbu pažymėti, kad Lietuvos pasienyje taip pat naudojamos ir JAV (Rapiscan) bei Jungtinės Karalystės (Smiths Detection) gamintojų rentgeno kontrolės sistemos.

Per 14 metų NCUTECH užsitarnavo patikimo tiekėjo statusą, per visą šį laikotarpį negauta jokių pranešimų ir neužfiksuota jokių incidentų dėl nesankcionuoto duomenų kaupimo ar perdavimo. NUCTECH įrangos pagalba užkardyta daugybė nelegalios prekybos ir kontrabandos atvejų. Per visą šį laikotarpį sulaikytų tabako gaminių, narkotinių medžiagų ir kitų pavojingų objektų bendra suma sudarytų šimtus milijonų, o gal net ir milijardus eurų. Šios kompanijos įranga tiesiogiai prisidėjo prie Lietuvos ir daugybės ES šalių ekonominio, viešojo ir nacionalinio saugumo užtikrinimo. Negana to, NUCTECH įrangos pagalba buvo užkardytas ne vienas atvejis ne tik nelegalių emigrantų patekimui į Lietuvos teritoriją, bet ir Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kareivių patekimui. Vos tik pradėjus veikti NUCTECH rentgeno kontrolės įrangai viename iš Lietuvos geležinkelio postų, krovininį sąstatą patikrinus rentgeno kontrolės sistema, buvo nustatyta, kad viename iš vagonų yra asmenys. Atlikus fizinę vagono patikrą nustatyta, kad tai Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kareiviai, kurie tranzitu per Lietuvos teritoriją vyko į Kaliningrado sritį apie tai iš anksto neinformavus Lietuvos, nors pagal susitarimą apie tokią kareivių kelionę Rusijos Federacija turi informuoti iš anksto. Ar tai buvo atsitiktinumas, ar Lietuvos budrumo patikrinimas? O gal tai buvo scenarijaus, kaip „žalieji žmogeliukai“ galėtų netikėtai atsidurti Lietuvos teritorijoje, patikrinimas? Aišku tik viena, kad NUCTECH įranga suveikė būtent tam tikslui, kuriam ji ir skirta: užtikrinti šalies saugumą. Kaip galėjo atsitikti, kad tiek daug metų sėkmingai eksploatuojama ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, atsakingų institucijų prižiūrima įranga staiga kai kuriems Lietuvos politikams tapo kelianti grėsmę nacionaliniam saugumui? Negi tiek Lietuvos, tiek Europos šalių žvalgybos bei už nacionalinį saugumą atsakingos tarnybos netinkamai vykdė savo veiklą? Kodėl kai kurių šalių, taip pat ir Lietuvos konkretūs politikai pradėjo daryti viešą spaudimą atsakingoms institucijoms be jokių papildomų duomenų ir ekspertizių pripažino, kad NUCTECH įranga yra nesaugi? Tokie veiksmai yra ne tik politinio kapitalo kaupimas pasinaudojant kilusiu triukšmu, siauro komercinio konkuruojančių bendrovių intereso atstovavimas, bet ir nepasitikėjimo žvalgybos ir nacionalinio saugumo organizacijomis išraiška. Politikams, o ne saugumo specialistams nutarus, kad NUCTECH įranga yra nesaugi ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, už sienų kontrolę atsakingi pareigūnai lieka be pagrindinio savo ginklo kovoje su kontrabanda ir kriminalinio pasaulio atstovais, o taip pat bus prarastos investuotos Europos Sąjungos lėšos bei pažeisti sąžiningos konkurencijos principai.

Pagrindiniai faktai apie NUCTECH veiklą aviacinio saugumo srityje Europos Sąjungoje

· 2009 m. NUCTECH pristatė savo pirmąją civilinės aviacijos saugumo įrangą į Europos oro uostus.
· Nuo 2009 m. įvairius NUCTECH aviacijos saugumo produktus naudoja aukščiausio lygio ES oro uostai, tokie kaip Frankfurto, Miuncheno, Oslo, Vienos, Atėnų, Stokholmo, Prahos, Varšuvos, Madrido, Barselonos ir dar 50 kitų oro uostų.
· Oro uosto rentgeno patikros įranga yra sukurta ir naudojama bagažo rentgenografiniam vaizdui sugeneruoti. Ši įranga nekaupia asmens tapatybės duomenų, skrydžio informacijos ir t.t.
· Europos oro uostuose rentgeno patikros įranga eksploatuojama vietiniame kliento tinkle, kurį ugniasienės visiškai izoliuoja nuo išorinio interneto.
· Iki 2021 m. sausio mėn. Europoje daugiau nei 35 šalys naudoja NUCTECH rentgeno patikros įrangą savo oro uostuose, įskaitant vieną iš krovinių terminalų Vilniaus oro uoste.
· Nė vienas iš aukščiau minėtų klientų nė karto nepranešė apie nesankcionuotą duomenų kaupimą arba neteisėtą prieigą prie kliento duomenų.
· Iki 2021 m. sausio mėn. Europos oro uostai naudoja 111 NUCTECH EDS rentgeno įrenginių, tokių pat, kurie numatyti NUCTECH pasiūlyme VĮ Lietuvos oro uostai pirkime.
· NUCTECH yra trečia pagal dydį oro uosto apsaugos įrangos tiekėja pasaulyje, o pirmąją ir antrąją pozicijas užima JK ir JAV kompanijos.
· Visa tiekiama NUCTECH įranga yra patvirtinta ES institucijų, ECAC, o informacija apie įrangą ir jos duomenis galima rasti Europos Sąjungos saugumo įrangos duomenų bazėje.