Politikas save pristato kaip sąžiningą, atkaklų ir visada teisybės ieškantį žmogų, kurį šios savybės lydi visą gyvenimą.

„Esu sukaupęs nemažai gyvenimiškos ir darbo politikoje patirties, todėl suprantu, ką gali ir ko negali politikas. Mūsų pareiga parengti ir priimti įstatymus, kurie sudarytų tinkamas sąlygas visiems siekiams įgyvendinti, kad užkirstų kelią nusikalstamai veikai, atrištų rankas pareigūnams nubausti įstatymų pažeidėjus, kad jie negalėtų išsisukti nuo atsakomybės. Paskirstyti mokesčių mokėtojų pinigus sąžiningai ir teisingai, kad neliktų nei nuskriaustųjų, nei „pateptųjų“. Žmonės nori teisybės“, – sako A. Šedžius.

A. Šedžius teigia nebijantis prisiimti atsakomybės. Pasak jo, jei žmonės pasitiki politiku, šis privalo juos išgirsti, būti atsakingu ir įgyvendinti tai, ką žadėjo.

„Nemėgstu tuščių ir populistinių pažadų, todėl siūlau tai, ką įgyvendinti yra realu ir būtina. Pirmiausia pasirūpinti šeimomis ir vaikais. Taip gyvenime susiklostė, kad gyvenau ne su viena sutuoktine. Bet už vaikus, kurių pats turiu 5-is, jaučiu atsakomybę. Todėl man itin svarbūs klausimai, kaip Lietuvoje gerinti šeimų padėtį, ko reikia, kad demografinė padėtis gerėtų“, – teigia politikas.

Dėmesys šeimos gerovei

A. Šedžiaus teigimu, LSDDP savo programoje aiškiai pasisako už tai, kad šeima yra didžiausia vertybė, kuriai būtina kurti palankesnę aplinką.

„Džiaugiuosi, kad mūsų partijai esant valdžioje jau pavyko kai ką nuveikti šiuo klausimu. Besilaukiančioms moterims, neturinčioms socialinio draudimo stažo, vienkartinė motinystės išmoka padidinta nuo 76 eurų iki 250,77 euro. O užtikrinant valstybės paramą laikinai prižiūrintiems vaikus asmenims, nustačius apsaugos poreikį vaikui, mokama 234 eurų išmoka per mėnesį. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. teikiamas visuotinis nemokamas ikimokyklinukų ir pirmokų maitinimas (skiriamų lėšų dydis maitinimui padidėjo ketvirtadaliu, o mokinio reikmenims įsigyti – trečdaliu). Tai yra žingsnis į mūsų tikslą – padaryti nemokamą maitinimą visiems pradinių klasių mokiniams“, – sako A. Šedžius.

Socdarbietis primena, kad pernai valdančiųjų patvirtintas bazinių paslaugų šeimai paketas (14 bazinių paslaugų), už kurį atsakinga savivaldybė, veikia per 400 vaikų dienos centrų, teikiamos asmeninio asistento paslaugos, turintiems psichikos negalią, alternatyvios bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams.

„Apie neįgalius vaikus tiesiog nekalbama. Bet problemos yra ir jos nedingsta savaime. Mūsų užduotis – plėsti kompleksines paslaugas šeimoms. Svarbu taikyti pozityvios tėvystės principus, šeimos įgūdžių ugdymą, kad tėvai irgi gautų psichologinę paramą, pagalbą ugdant vaikus, juk svarbi ne tik finansinė parama“, – sako A. Šedžius.

Viena svarbiausių materialių pagalbos priemonių – išmokų vaikams didinimas. LSDDP įsipareigoja patekę į Seimą didinti išmokas vaikams iki 150 eurų.

Andrius Šedžius
Foto: Organizatorių nuotr.

„Išmokos vaikams pasiteisino. Tęsime finansines paskatas pirmajam būstui įsigyti regionuose. Esu iš Šiaulių, tad tikrai skatinu jaunas šeimas kurtis rajone, kad būtų patogu gyventi, pasinaudoti valstybinėmis paskatomis įsigyti būstą netoli didmiesčio, kur, galbūt, būtų patogu pasiekti darbo vietą. Čia žinoma, turėtume plėsti ir plėsime viešąsias paslaugas šeimai, pvz., pavėžėjimo.

Kaip motyvuoti jaunimą?

A. Šedžius pažymi, kad iki šiol egzistuoja ryški socialinė atskirtis tarp jaunimo, todėl būtina vienas iš šios problemos sprendimo būdų – užimtumo didinimas.

„Vieni – gyvena puikiai, turi gerus darbus, uždirba daug, keliauja, kiti – skursta, neturi darbo, galimybių ir ateities perspektyvų, pastarieji – didesnėje rizikoje nusikalsti ar tapti priklausomybių įkaitais. Būtina didinti jaunimo užimtumą. Tam reikia daugiau atvirų jaunimo centrų ir jaunimo erdvių, turėtų dirbti mobilios darbo su jaunimu gatvėje grupės. Geriausias rezultatas būtų, jei įtrauktume į įvairias veiklas jaunimą, nelankančius mokyklos, nemotyvuotus jaunuolius, kad padėtume jiems atrasti gyvenimo tikslą. Padėti susirasti darbą. Tam, žinoma, reikia pedagogų, kurie gautų motyvuojantį atlyginimą ir su meile atliktų savo pareigas. Tikiu, kad ateityje tai įmanoma pasiekti“, – sako A. Šedžius.

Pandemija ir karantinas dar ryškiau atskleidė mūsų švietimo sistemos problemas. Pats užaugęs pedagogų šeimoje, Andrius sako, kad mokytojams, dėstytojams, darželių auklėtojams būtina mokėti orų atlyginimą, kad žmonės norėtų dirbti, jog norėtų kelti kvalifikaciją, mokytis ir naujas žinias perduoti vaikams.

„Mokslas turi būti visiems prieinamas, o kokybė, žinoma, turėtų augti, kad ir Lietuvos mokinių pasiekimai patektų tarp 10-ies geriausių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių. Tačiau tam, kaip minėjau, reikia ir reikšmingo švietimo sistemos finansavimo didinimo. LSDDP nuomone, tam reikia skirti 5,3 proc. BVP. Žinoma, ugdymo procese būtinas platesnis internetinių technologijų naudojimą, kad nuotolinis mokymasis būtų kuo veiksmingesnis. Taigi artimos ateities užduotis valstybei – mokyklas aprūpinti reikiamomis moderniomis mokymosi priemonėmis“, – sako A. Šedžius.

Daugiau lėšų Valstybė, pasak kandidato į Seimą, turėtų skirti ugdymui po pamokų – įvairiems būreliams ir kitai užklasinei veiklai.

„Vaikams ir jaunimui labai svarbu turėti įdomią veiklą, kuo labiau vaikai užsiėmę, tuo mažiau kyla noras daryti netinkamus dalykus. Tad tiems, kurie neišgali sumokėti už vaiko būrelį, padėti turėtų valstybė. Pavyzdžiui, futbolo treniruotės mėnesiui kainuoja 60 eurų. Ne kiekviena šeima gali leisti vaiką už tokius pinigus. Būrelius turėtų finansuoti valstybė, nes ši investicija į vaikus ateityje atsipirks“, – sako A. Šedžius.

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos PK sąskaitos, užs. nr. 20-073-DJ