Vedu Darbo partiją į Seimą kaip kandidatas į premjerus, nes tik ten, vykdomosios valdžios struktūroje galiu įgyvendinti Darbo partijos programą ir pasiekti tų rezultatų, kurių trokšta Lietuvos žmonės – kad mūsų šalis patektų į patraukliausių pasaulio šalių penketuką ne tik investicinio patrauklumo prasme, bet ir būtų socialiai orientuota, ekologiška ir saugi gyvenimui.

Tad šiuo atveju ne tik Seimo nario, bet net prezidento postas manęs nedomima, nes pagal turimus įgaliojimus jis neturi tiek galimybių įtakoti valstybės gyvenimo ir spręsti žmonėms aktualių klausimų, kaip turi premjeras.

Politiniai oponentai ir komentatoriai bando sukurti tokią nuomonę, lyg aš visus 30 nepriklausomybės metų esu Seime, valdžioje. Ir jie man dažnai mėgsta priekaištauti neva aš nieko nepadariau. Tai yra netiesa. Aš niekada neturėjau tokios valdžios, kur savo parašu galėčiau priiminėti kokius nors įstatymus. Per 30 nepriklausomybės metų su Darbo partija Seime buvau tik pustrečių metų ir per šį laikotarpį buvo padaryta labai daug: tik tuomet pradėjo pelningai dirbti „Mažeikių nafta“, kuri buvo grąžinta valstybei ir vėl privatizuota, o valstybė pirmą kartą gavo 2 mlrd. lėšų į savo biudžetą. Buvo sureguliuota elektros energijos kaina, dėl ko Lietuvos žmonės per metus mokėjo pusę milijardo litų mažiau už elektros energiją. Buvo sustabdytas švaistūniškas 1,2 mlrd. litų saulės energijos supirkinėjimas už 4 kartus brangesnę nei rinkos kainą. Mano iniciatyva buvo ratifikuota sutartis dėl Rusijos ir Lietuvos sienos bei dvigubo apmokestinimo. O ką kalbėti apie mano pasiekimus versle, kuris per visą gyvavimo laikotarpį sukūrė apie pusantro milijardo eurų BVP, kurie buvo įnešti į Lietuvos ūkį ir t.t. Paklauskite ką padarė kiti, dabartiniai kandidatai į Seimą.

Eidamas į politiką buvau pasakęs savo įmonių direktoriams nedalyvauti jokiose valstybės užsakymuose ir tai nebuvo daroma. Per visą gyvavimo laiką mano įmonės gavo 40 kartų mažiau Europos Sąjungos paramos, nei mano sukurtas verslas įnešė į Lietuvos ūkį. Dar daugiau, jeigu aš nebūčiau valdžioje, mano verslas šiandien turėtų trigubai daugiau, negu turi dabar, nes jis nedalyvavo valstybės užsakymuose ir buvo specialiai žlugdomas, trukdoma dirbti.

Dalyvauju rinkimuose su tikslu ne nugalėti ką nors, o sukurti subalansuotas, civilizuotas rinkos sąlygas mažam, vidutiniam ir stambiam verslui, kad pradėtų veikti sąžininga konkurencija ir visiems būtų naudinga dalyvauti šitame procese. Sukurti tikrąja to žodžio prasme demokratines, teisines, socialiai orientuotas sąlygas žmonėms gyventi Lietuvoje, čia dirbti ir užsidirbti. Žinau, kad tai yra įmanoma, nes matau visą valstybės ir pasaulio paveikslą bendrai, nes turiu patirties ir mikro-, ir makroekonomikoje. Ne tik dabartiniai kandidatai, bet net ir tie, kurie buvo 30 metų valdžioje, to nedarė, nes nežino kaip ir neturi patirties, todėl aš prašau žmonių pasitikėjimo ir dedu savo galvą, nes žinau, kad tai padaryti įmanoma. Ir tai reikia daryti jau dabar, nes gilėjančios krizės fone nekompetentingų žmonių priimami sprendimai žlugdo šalies ūkį ir žmonių ateitį.

Nenormalu, kad milijonas Lietuvos žmonių dirba užsienyje, neturėdami galimybių rasti gerai apmokamą darbą čia, Lietuvoje. Virš 30% Lietuvos žmonių gyvena už skurdo ribos. Tai yra pasityčiojimas. Ir kiek nežadėtų kitos partijos bei kandidatai sotesnio gyvenimo, bet iš dangaus pinigai nekris, todėl 30 metų šita apgailėtina situacija nejuda iš vietos. Reikia kurti stiprų ekonominį pagrindą. Norint sukurti gerai apmokamas darbo vietas ir gauti didesnį atlyginimą, mūsų valstybėje reikia kurti tinkamą investicinę aplinką ir sureguliuotą, civilizuotą rinką.

Dabartinėje Darbo partijos programoje kalbame apie Vidutinį darbo užmokestį (VDU) ir kalbame visiškai atsakingai. Įgyvendinus mūsų programą bus sukurta 180 tūkst. darbo vietų, kur VDU bus 2 000 Eur ir daugiau. Tokias galias Darbo partijai galite suteikti tik jūs – rinkėjai.

Kandidatuojant į Europos Parlementą (EP) aš žadėjau siekti, kad MMA Europoje būtų ne mažesnė 700 Eur. Rezoliucija, kad MMA Europoje turi būti ne mažesnė negu 750 Eur yra sukurta ir užregistruota. Dar daugiau, šiam tikslui pritaria net Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Beje, iš visų EP narių aš esu trečias pagal pateiktų rezoliucijų kiekį. Mano balsavimo aktyvumas yra 95 proc. ir pagal 2/3 mano pažadėtos programos EP rinkimų metu jau yra sukurti projektai, užregistruoti ir yra svarstymo stadijoje.

COVID-19 fone bedarbių Lietuvoje padaugėjo, o darbo pasiūla yra didesnė, negu buvo prieš karantiną. Tai reiškia, kad dabartinė sistema neskatina ieškoti darbo. Darbo partijos programoje numatyta, kad pašalpos dydis ir MMA turi skirtis du kartus. Tai paskatins dirbti, o ne laukti išmaldos iš valdžios. Žmogui su negalia pašalpa turi būti ne mažesnė negu MMA. Vidutinė pensija turi būti 10% didesnė negu MMA, nes žmonės ją užsitarnavo. Ir, kartuoju, pradžioje turim sukurti gerą ekonominį pagrindą ekonomikos vystymuisi. Tik tada padidės socialinis portfelis ir galima bus užtikrinti visas socialines garantijas bei didesnius atlyginimus viešajame sektoriuje.

Tiems pensininkams, kurie gauna mažesnę negu 700 Eur pensija (o tokių dauguma), Darbo partijos programoje numatytas 200 eurų krepšelis iš lietuviškų prekių. Taip daroma Didžiojoje Britanijoje, taip reikia padaryti ir pas mus.

Kažkas bando kritikuoti emigrantus, kuriuos išvarė iš šalies valdžia ir jie buvo priversti emigruoti, kad nebadautų čia. Aš sakau, kad valdžia turi nusilenkti jiems iki žemės, nes jie kasmet sukuria 5-6 proc. Lietuvos BVP, užsienyje uždirbtus pinigus siųsdami savo giminėms į Lietuvą. Tokiems Lietuvos piliečiams, ištremtiems iš savo šalies, valdžia turi bučiuoti rankas ir kojas. Todėl Darbo partijos programoje numatyta sukurti tokią investicinę aplinką Lietuvoje ir suformuoti tokią regioninę politiką, kuri leistų sukurti emigrantams galimybes grįžti į Lietuvą. Norintiems sugrįžti emigrantams būtų kompensuojama kelionė atgal, sukurtos sąlygos integruotis į darbo rinką, padėta jų vaikams sugrįžti į Lietuvą ir įsilieti į mūsų švietimo sistemą.

Suteikite mums galimybę patiems formuoti daugumą. Duokite mums galimybę priiminėti sprendimus ir mes įgyvendinsime savo pažadus iki ateinančios kadencijos pabaigos.

Negali būti net kalbos apie kokias nors koalicijas, jeigu nebus suderinti pagrindiniai programiniai punktai. Geriau likti opozicijoje, negu būti koalicijoje ir neįgyvendinti pažadų. Todėl aš prašau rinkėjų pasitikėjimo įgyvendinti mūsų programą.

Darbo partija turės atstovus visoje Lietuvoje, todėl kiekvienas balsas, atiduotas už Darbo partiją, bus įskaitytas. Mes neleisime, kad rinkimai Lietuvoje būtų pavogti iš žmonių, kaip tai buvo padaryta Baltarusijoje, todėl absoliučiai visose rinkimų apylinkėse Darbo partija turės savo stebėtojus.

Su visa Darbo partijos programa kviečiu susipažinti mūsų puslapyje rinkimai2020.darbopartija.lt ir spalio 11 d. balsuoti už Darbo partiją bei mane, kaip kandidatą į Ministrus Pirmininkus.

Daugumą kitų temų ir atsakymų į jūsų klausimus galite išgirsti mano tradicinėje sekmadieninėje tiesioginėje laidoje internete, kuri vyksta 20 val. Čia pat rasite dviejų metų visų laidų archyvą.

Visa informacija dėl stojimo į Darbo partiją suteikiama telefonu 8 600 24443.

Politinė reklama bus apmokėta iš Darbo partijos PK sąskaitos. Užsakė UAB „Arena Media“, užs. nr. 20-051-DJ-1