Principai sėkmingai taikomi jau 3 metus

„Ministerijoje pradėjus diegti projektų valdymo sistemą, žinoma, ne visi permainas priėmė noriai. Juk, iš pirmo žvilgsnio projektų vadovui tenka daugiau darbo – ataskaitų pildymas, vertinimai. Tačiau praėjus mokymus ir supratus, kodėl tai reikia daryti, situacija pasikeitė. Iš tiesų projektų valdymas leidžia aiškiau planuoti, valdyti procesus, koreguoti projekto eigą atsižvelgiant į situaciją, tad veikla tampa gerokai efektyvesnė. Ne veltui visame pasaulyje pereinama prie tokio projektų valdymo“, - sako V. Urban.

VRM projektų valdymo principus pradėta taikyti nuo 2017 metų. Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija, atsižvelgdama į sėkmingą projektų valdymo diegimą Vyriausybės kanceliarijoje, priėmė sprendimą projektinio valdymo sistemos diegimą pradėti ir penkiose ministerijose, tarp jų – VRM.

Pasak kanclerio, Vyriausybės kanceliarijai pradėjus įgyvendinti projektą, 2019 m. liepą įkurtas už projektų koordinavimą, kontrolę ir stebėseną atsakingas VRM administracijos padalinys, ministerijoje savo veiklą pradėjo Vyriausybės kanceliarijos deleguotas atstovas – projektų vadovas, atsakingas už projekte numatytos veiklos – projektinio valdymo principų įdiegimo ministerijose, įgyvendinimą.

,,Dalis VRM portfelyje esančių projektų buvo inicijuoti arba jų veiklos pradėtos vykdyti anksčiau, nei pradėtas įgyvendinti projektų valdymo projektas. Ministerijoje įtvirtinus pilnai funkcionuojančią projektų valdymo sistemą, pradėtų naujų projektų įgyvendinimo veiklos dar tik įsibėgėja. Todėl šiandien galime tvirtai pabrėžti tik pačio projektų valdymo proceso teigiamus pokyčius“, - sako Vidaus reikalų ministerijos kancleris.

Pirmiausia, pavyko atskirti projektus nuo kasdienės, cikliškos, pasikartojančios funkcinės ministerijos veiklos, o tai leidžia efektyviau užtikrinti reguliarų, padidintą dėmesį esminius pokyčius įgyvendinantiems projektams.

VRM įgyvendina 4 projektus ir 1 projektų programą, kurie yra Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelyje.

Foto: Organizatorių nuotr.

„Visų šių projektų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę taip pat atlieka ir Vyriausybės kanceliarija, svarbiausius sprendimus dėl jų valdymo priima Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija. Tai lemia nuolatinį glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, išsiplėtusias suinteresuotų šalių lūkesčių ar galimų rizikų nustatymo ir efektyvesnio sprendimų priėmimo galimybes, visų bendrą susitelkimą siekiant projektuose suplanuotų rezultatų“, - kalba V. Urban.

Visose ministerijose – viena sistema

VRM – viena iš keturiolikos šalies ministerijų, kuriose diegiama vieninga projektų valdymo sistema.
Bandomasis projektų valdymo diegimo projektas buvo įgyvendintas Vyriausybės kanceliarijoje, o nuo 2018 metų pabaigos projektų valdymo sistemos pradėtos diegti į ministerijas, kad visos institucijos galėtų lengviau bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus ir dirbtų pagal tuos pačius standartus. Nustatytos bendros projektų valdymo taisyklės, organizuojami darbuotojų mokymai projektų valdymo kompetencijoms ugdyti.

Šio projekto „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ metu bus įdiegta projektų apimties, biudžetų, terminų, išteklių bei rizikų valdymo metodika, kuri sustiprins ministerijų veiklų koordinavimą, produktyvumo augimą, projektų valdymo procesų tobulinimą, priemonių, skirtų efektyviam valstybės išteklių valdymui diegimą bei tobulinimą.

Projektą visose 14 ministerijų planuojama užbaigti 2021 metais, o vėliau projektinio valdymo plėtra persikels į kitas pavaldžias institucijas.

Projektas „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.