„Diegiamas projektinis valdymas sukūrė Finansų ministerijai galimybę turėti labai profesionalų ir gerą projektų valdymo įrankį, kuris padeda supaprastinti projektų valdymą, sekti, vykdyti stebėseną, fiksuoti rezultatus, susieti veiklas su biudžetu. Projektų valdymo sistema leidžia racionaliau paskirstyti resursus, darbus ir funkcijas, projektai, įgyvendinami geriau nei anksčiau,“ - pasakoja Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vadovė Živilė Turevičienė.

Pasak pašnekovės, šiuo metu naudojantis nauja, mokymuose įgyta patirtimi, užbaigtas kol kas vienas projektas, tačiau jau dabar galima pasakyti, kad projektų valdymo sistema leidžia racionaliau paskirstyti resursus, darbus ir funkcijas, bet kuriuo metu matoma projekto įgyvendinimo pažanga, vietos kur reikia labiau pasitempti, o matant visą informaciją vienoje vietoje galima greičiau reaguoti į iškilusias problemas.

„Vykdomas sistemingas ir griežtas projektų monitoringas, tad projektai, įgyvendinami geriau nei anksčiau. Finansų ministerijoje projektų ir programų monitoringą vykdo Finansų ministerijos projektų portfelio komisija, kurios pirmininkas – finansų ministras. Kiekvieną mėnesį vyksta posėdžiai ir aptariami visi ministro portfelyje esantys projektai, kurių ministerijoje yra vienuolika“, - pasakoja Ž. Turevičienė.

Sumažės administracinė našta

Įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijos projektą „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimo ministerijose“, Finansų ministerijoje diegiamas pažangus IT projektų valdymo įrankis „Portfelių ir projektų valdymo informacinė sistema“. Šiuo metu šis įrankis yra kūrimo stadijoje – vykdomas jo testavimas.

Šios sistemos dėka projektų valdymas bus unifikuotas, tai sumažins administracinę naštą bei pagerins teikiamos informacijos kokybę. Dar vienas patogumas, jog nereikės siųsti popierinių dokumentų. Vyriausybės kanceliarija IT sistemoje matys ir galės naudotis visa turima informacija.

„Baziniuose projektų valdymo mokymuose jau dalyvavo apie 70 Finansų ministerijos darbuotojų. Jie savo žinias gilino projektų, rizikų, projektų tvarkaraščio, biudžeto programų, portfelių valdymo srityse. Dalis įgytų žinių praverčia jau dabar, nes pakito pats požiūris į projekto valdymą“, - sako Ž. Turevičienė.

Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vadovė Živilė Turevičienė (Finansų ministerijos nuotr.)

„Džiugina, kad Finansų ministerijos kolektyvui pavyksta greitai perprasti modernaus projektų valdymo specifiką. Pagal Vyriausybės kanceliarijos projektų valdymo standartą ministerijose buvo atlikti Projektų valdymo brandos tyrimai – nustatytas esamas lygis. Prieš metus Finansų ministerija buvo antrajame projektinio valdymo brandos lygyje, o šiuo metu – trečiajame. Maksimalus lygmuo – ketvirtas. Finansų ministerija yra viena iš lyderių projektinio valdymo diegimo srityje“, - sako Ž. Turevičienė.

Visose ministerijose – viena sistema

Finansų ministerija – viena iš keturiolikos šalies ministerijų, kuriose diegiamas projektinis valdymas.

Bandomasis projektinio valdymo diegimo projektas buvo įgyvendintas LR Vyriausybės kanceliarijoje, o nuo 2018 metų pabaigos projektų valdymo sistemos pradėtos diegti į ministerijas, kad visos institucijos galėtų lengviau bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus ir dirbtų pagal tuos pačius standartus. Nustatytos bendros projektų valdymo taisyklės, organizuojami darbuotojų mokymai projektų valdymo kompetencijoms ugdyti.

Šio projekto „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ metu bus įdiegta projektų apimties, biudžetų, terminų, išteklių bei rizikų valdymo metodika, kuri sustiprins ministerijų veiklų koordinavimą, produktyvumo augimą, projektų valdymo procesų tobulinimą, priemonių, skirtų efektyviam valstybės išteklių valdymui diegimą bei tobulinimą.

Projektą visose 14 ministerijų planuojama užbaigti 2021 metais, o vėliau projektinio valdymo plėtra persikels į kitas pavaldžias institucijas.

Projektas „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.